Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gołębiewskiej

W dniu 7 lipca 2009 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gołębiewskiej pt. "Orbity krytyczne niezmienniczych funkcjonałów silnie nieokreślonych".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Sławomir Rybicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Marian Mrozek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Grzegorz Gabor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Poprzedni