Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szymańskiego

W dniu 28 stycznia 2009 roku o godz. 1015 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szymańskiego pt. 'Estymacja parametrów wielowymiarowych rozkładów alfa-stabilnych sferycznie niezmienniczych'.

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Ryszard Zieliński z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, a recenzentami są: prof. dr hab. Jolanta Misiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. dr hab. Tomasz Rychlik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Poprzedni