Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Falkowskiego

18 grudnia 2015 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Falkowskiego pt. "Stochastyczne równania różniczkowe względem procesów o skończonej p-wariacji".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Leszek Słomiński z UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Jacek Jakubowski z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. Politechniki Wrocławskiej.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Streszczenia rozprawy doktorskiej oraz jej recenzje zamieszczone są na stronie internetowej WMiI.