Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Pastuszaka

23 czerwca 2014 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Pastuszaka pt. "Istnienie superrozkładalnych modułów algebraicznie zwartych dla silnie jednospójnych algebr niewielomianowego wzrostu".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Stanisław Kasjan, prof. UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Leonid Barannyk z Akademii Pomorskiej w Słupsku i dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.