Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Powrót

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Siemianowskiego

13 marca 2019 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Siemianowskiego pt. "Eliptyczne i paraboliczne równania różniczkowe cząstkowe z ograniczeniami na stan".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z Politechniki Łódzkiej. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Tomasz Dłotko z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Marek Izydorek z Politechniki Gdańskiej.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.