Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Powrót

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kułagi

W dniu 3 października 2011 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kułagi pt. "Własności ergodyczne i spektralne potoków specjalnych nad obrotami i przekładaniami odcinków".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk. Recenzentami są: prof. dr hab. inż. Tomasz Downarowicz z Politechniki Wrocławskiej i dr hab. Krzysztof Frączek, prof. UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.