Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rykaczewskiego

27 stycznia 2016 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rykaczewskiego pt. "Sterowalność i aproksymacyjna sterowalność inkluzji ewolucyjnych".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk z Instytutu Matematycznego PAN i dr hab. Sławomir Plaskacz z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.