Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Rzepnickiego

4 czerwca 2014 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Rzepnickiego pt. "Zagadnienie spektralne związane z równaniem niejednorodnej struny z tłumieniem".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Oleksandr Gomilko z UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Ryszard Szwarc z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr hab. Yuriy Tomilov z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.