Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Karpicza

W dniu 13 lutego 2013 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Karpicza pt. "Algebry samoinjektywne ze skończonymi krótkimi cyklami modułów w rodzinie quasi-rur".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Andrzej Skowroński. Recenzentami są: prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk z PB i prof. dr hab. Zygmunt Pogorzały z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.