Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kukieły

23 listopada 2016 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kukieły pt. "Typy homotopijne kompleksów niezwartych i punkty stałe ich niezwartych odwzorowań".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Marek Golasiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Recenzentami są: prof. dr hab. Marian Mrozek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Dariusz Miklaszewski z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.