Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kokockiego

W dniu 26 czerwca 2012 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kokockiego pt. "Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych w rezonansie".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Wojciech Kryszewski, a promotorem pomocniczym dr hab. Aleksander Ćwiszewski . Recenzentami są: prof. dr hab. Jan Cholewa, dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK i prof. dr hab. Krzysztof Rybakowski.

Streszczenia rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej WMiI.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13

Poprzedni