Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Klimsiaka

W dniu 6 września 2011 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Klimsiaka pt. "Reprezentacja stochastyczna rozwiązań problemu z przeszkodą dla równań parabolicznych".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Piotr Biler z UWr i prof. dr. hab. Leszek Słomiński.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Poprzedni