Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Powrót

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Błaszczyka

W dniu 29 maja 2013 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Błaszczyka pt. "Właściwe grupy przekształceń powierzchni homotopijnych i produktów sfer".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Marek Golasiński z UWM. Recenzentami są: dr hab. Robert Wolak, prof. UJ i prof. dr hab. Grzegorz Zwara z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.