Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Łukasiak

11 października 2017 roku o godz. 11:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Łukasiak pt. "Rozwiązania okresowe parabolicznych równań ewolucyjnych na R^n – metoda przesunięcia wzdłuż trajektorii".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. Aleksander Ćwiszewski z UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Janusz Mierczyński z Politechniki Wrocławskiej i prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.