Tytuł projektu: Kształcenie nauczycieli - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-KN10/18

Koordynator projektu

dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska

pokój F303

e-mail: nowa AT mat.umk.pl

tel. (+48) 56 611 33 71

Zastępca koordynatora projektu

dr Robert Skiba

pokój F304

e-mail: robo AT mat.umk.pl

tel. (+48) 56 611 33 72

Asystent Koordynatora

mgr Katarzyna Wietrzykowska

pokój D214

e-mail: kwiet AT mat.umk.pl

tel. (+48) 56 611 34 31

Cel Projektu

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli w okresie 01.12.2018-31.10.2022 na 3-letnich studiach na kierunku Matematyka - studia stacjonarne I stopnia realizującym specjalności nauczycielskie: Nauczanie matematyki oraz Nauczanie matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Uczestnikami projektu będzie 15 osób (12K/3M) - wszystkich studentów na obu specjalnościach nauczycielskich - pochodzących z naboru na rok akademicki 2019/2020.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu 8 osób (7K/1M) podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

Całkowita wartość projektu: 310 253 zł
w tym:

koszty bezpośrednie: 248 203 zł
koszty pośrednie rozliczane ryczałtem: 62 051 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 300 945 zł