Projekty wykonane przez uczniów

W ramach zajęć Programowania Zespołowego 2.0 uczniowie wykonali 12 projektów informatycznych. Poniżej znajdują się linki do stron internetowych tych projektów.

 1. Projekt Airlangga
 2. Projekt Alfik (github)
 3. Projekt aMAZEing BOXer
 4. Projekt Gvar
 5. Projekt HealthBand (github)
 6. Projekt Mitsubachi
 7. Projekt Profilator (github) (działająca wersja, dostęp tylko z systemu WMiI UMK)
 8. Projekt Raspibot
 9. Projekt RoomPlay (prezentacja)
 10. Projekt SmartAssignments
 11. Projekt SmartPlan
 12. Projekt 100łówka

27 VI 2019 - Prezentacja na XVI Konferencji Informatyka w Edukacji

Projekt Programowanie Zespołowe 2.0 był tematem panelu dyskusyjnego Informatyka w zakresie rozszerzonym - projekty zespołowe, który odbył się 27 czerwca w ramach XVI konferencji Informatyka w edukacji. Koordynator projektu oraz trójka prowadzących zajęcia z uczniami przedstawili uczestnikom konferencji (głównie dyrektorom szkół oraz szkolnym nauczycielom informatyki) o założeniach projektu i swoich doświadczeniach związanych z jego realizacją, a także zaprezentowali aplikacje komputerowe, które powstały w wyniku pracy uczniów.

Dokumenty:

18 VI 2019 - Publiczne prezentacje projektów wykonanych przez uczniów

18 czerwca w godzinach 8:30-11:30 w Auli Wydziału odbyły się prezentacje projektów informatycznych wykonanych przez uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych (IV LO, X LO, GiLA oraz ZSMEiE) uczestniczących w Programowaniu Zespołowym 2.0.

W pokazie wzięło udział sześć zespołów. Uczniowie zaprezentowali aplikacje, nad którymi pracowali od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku pod opieką pracowników Wydziału, bądź nauczycieli informatyki ze szkół współpracujących z Wydziałem. Po każdej prezentacji odbyła się dyskusja, a po zakończeniu pokazów komisja składająca się z opiekunów zespołów oraz koordynatora Programowania Zespołowego 2.0 podjęła decyzję w sprawie zaliczenia projektów.

Dokumenty:

24-28 IV 2019 - Programowanie Zespołowe 2.0 na 19. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki

Dwa projekty uczniowskie wykonywane w ramach Programowania Zespołowego 2.0 były prezentowane na wystawie O krzemowej mowie, czyli co siedzi komputerowi w głowie odbywającej się w ramach 19. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (24-28 kwietnia 2019).

3 I 2019 - Rekrutacja zakończona

3 stycznia zakończyła się rekrutacja uczestników projektu. Udało się uwtorzyć kolejne 4 zespoły. Na początku lutego, po zakończeniu szkolnej przerwy zimowej odbyło się spotkanie organizacyjne nowych uczestników projektu. Koordynator omówił regulamin projektu i odpowiedział na pytania uczestników. Następnie dokonano podziału uczniów na zespoły i przydzielono im opiekunów.

 • Zespół III - 7 osób z IV LO - opiekun mgr Damian Kurpiewski
 • Zespół IV - 5 osób z ZSMEiE - opiekun dr Piotr Przymus
 • Zespół V - 5 osób z X LO - opiekun dr Marcin Piątkowski
 • Zespół VI - 4 osoby z X LO - opiekun dr Bartosz Ziemkiewicz 

Po zakończeniu zebrania zespoły odbyły krótkie spotkania z opiekunami i ustaliły plan spotkań na najbliższe tygodnie. 

14 XI 2018 - Pierwsze zespoły utworzone. Zajęcia rozpoczęte!

Pomimo przedłużającej się rekrutacji udało się utworzyć dwa pierwsze zespoły, którym przydzielono opiekunów.

 • Zespół I - 4 osoby z GiLA i 2 z IV LO - opiekun mgr Krzysztof T. Czarkowski
 • Zespół II - 6 osób z GiLA - opiekun dr Anna Beata Kwiatkowska

Na spotkaniu organizacynym koordynator omówił regulamin projektu i odpowiedział na pytania uczestników. Pierwsze zajęcia projektowe odbyły się 14 listopada.

Dokumenty:

9 XI 2018 - Rekrutacja przedłużona

Informujemy, że rekrutacja do projektu Programowanie Zespołowe 2.0 została przedłużona do 17 grudnia. Czekamy na dalsze zgłoszenia.

16 X 2018 - Rekrutacja rozpoczęta

16 X 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników kolejnej edycji projektu Programowanie Zespołowe 2.0. Wydzial Edukacji UM Torunia rozesłał do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych szczegółowe informacje na temat możliwości i korzyści udziału uczniów w Projekcie. Zainteresowani uczniowie, za pośrednictwem nauczycieli otrzymają do wypełnienia ankietę diagnozującą ich zainteresowania i umiejętności informatyczne oraz motywację do pogłębiania wiedzy i chęć pracy w grupie. Termin zgłaszania uczestników został ustalony na 5 XI 2018 r. 

Dokumenty:

19 VI 2018 - Publiczne prezentacje projektow wykonanych przez uczniów

19 czerwca w Sali Konferencyjnej Wydziału odbyły się prezentacje projektów informatycznych wykonanych przez uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych (I LO, IV LO, X LO oraz GiLA) w ramach Programowania Zespołowego 2.0.

W pokazie wzięło udział pięć zespołów, które przygotowały bardzo różnorodne projekty: aplikację mobilną do nauki języków obcych, grę RPG, robota monitorującego stan otoczenia, program do pomiaru odległości między poruszającymi się pojazdami oraz aplikację mobilną do monitorowania tętna. Uczniowie pracowali nad swoimi aplikacjami od listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku pod opieką pracowników Wydziału, bądź nauczycieli informatyki ze szkół współpracujących z Wydziałem.

Wydarzenie obserwowała około 140 osobowa publiczność złożona przede wszystkim z uczniów i nauczycieli toruńskich liceów. Po każdej prezentacji odbywała się ożywiona dyskusja, w ramach której autorzy projektów odpowiadali na liczne pytania zadawane przez widownię.

Po zakończeniu pokazów komisja składająca się z opiekunów zespołów oraz koordynatora Programowania Zespołowego 2.0 podjęła decyzję o pozytywnej ocenie wszystkich projektów. Komisja podkreśliła wysoki poziom merytoryczny przygotowanych aplikacji oraz profesjonalne przeprowadzenie ich prezentacji.

Wydarzenie to zakończyło pierwszą edycje projektu Programowanie Zespołowe 2.0. Kolejna edycja wystartuje już w pażdzierniku 2018 r.

Dokumenty:

20-24 IV 2018 - Programowanie Zespołowe 2.0 na 18. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki

Stan pracy w trzech zespołach jest na tyle zaawansowany, że uczniowie za namową opiekunów zdecydowali się zaprezentować rezultaty swojej pracy na interaktywnej wystawie Dzień z życia piksela odbywającej się w ramach 18. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (20-24 kwietnia 2018). Jest to doskonała promocja projektu Programowanie Zespołowe 2.0 i może mieć pozytywny wpływ na wyniki rekrutacji do kolejnej edycji projektu w roku szkolnym 2018/19.

Luty 2018 - Kontrola postępu prac

W lutym koordynator projektu odbył spotkania z wszystkim zespołami pracującymi w ramach  Programowanie Zespołowe 2.0. Zapoznał sie z postępem prac i porozmawiał z uczestnikami projektu oraz ich opiekunami o dotychczasowych wrażeniach i problemch, które wystapiły w projekcie.

24 XI 2017 - Zajęcia ruszyły!

24 listopada odbyły się pierwsze zajęcia projektowe. W wekend 2-3 grudnia pracowały juz wszystkie zespoły. Odbywały się zajęcia konsultacyjne oraz kursy Nowe Technologie. Uczniom rozdano pierwsze pakiety żywnościowe.

22 XI 2017 - Zespoły utworzone!

22 listopada w Sali Konferencyjnej WMiI odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników projektu ,,Programowanie Zespołowe 2.0''. W spotkaniu wzięło udział 27 uczniów - uczestników projektu, 6 opiekunów zespołów oraz koordynator projektu. Koordynator omówił regulamin projektu i odpowiedział na pytania uczestników. Następnie dokonano podziału uczniów na sześć zespołów i przydzielono im opiekunów.

 • Zespół I - 6 osób z GiLA  - opiekun mgr Krzysztof Czarkowski
 • Zespół II - 5 osób z X LO - opiekun dr Krzysztof Rykaczewski
 • Zespół III - 6 osób z X LO - opiekun mgr Michal Dudkiewicz
 • Zespół IV - 4 osoby z IV LO i 1 osoba z X LO - opiekun dr Piotr Przymus
 • Zespół V - 3 osoby z I LO, 1 osoba z IV LO i 1 osoba z X LO - opiekun dr Grzegorz Marczak
 • Zespół VI - 4 osoby z IV LO - opiekun mgr Damian Kurpiewski   

Do Zespołu VI dołączy wkrótce jeszcze jeden uczestnik projektu. Po zakończeniu zebrania zespoły odbyły krótkie spotkania z opiekunami i ustaliły plan spotkań na najbliższe tygodnie. 

Dokumenty:

20 XI 2017 - Zaproszenie na spotkanie organizacyjne

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń. Na spotkaniu omówione zostaną wszystkie sprawy organizacyjne związane z projektem. Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, a do zespołów zostaną przydzieleni opiekunowie. 

15 XI 2017 - Rekrutacja zakończona

Rekrutacja została zakończona. Do udziału w projekcie zgłosiło się 31 osób (23 uczniów i 8 uczennic). reprezentuja oni następujące szkoły:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 3 uczniów,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu - 4 uczennice i 5 uczniów,
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka - 1 uczeń
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha - 2 uczennice i 10 uczniów
 • Gimnazjum i Liceum Akademickie - 2 uczennice i 4 uczniów

Wkrótce odbędzie sie spotkanie organizacyjne.

25 X 2017 - Rekrutacja przedłużona

Informujemy, że rekrutacja do projektu Programowanie Zespołowe 2.0 została przedłużona do 10 listopada. Czekamy na dalsze zgłoszenia.

4 X 2017 - Rekrutacja rozpoczęta

4 X 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu Programowanie Zespołowe 2.0. Wydzial Edukacji UM Torunia rozesłał do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych szczegółowe informacje na temat możliwości i korzyści udziału uczniów w Projekcie. Zainteresowani uczniowie, za pośrednictwem nauczycieli otrzymają do wypełnienia ankietę diagnozującą ich zainteresowania i umiejętności informatyczne oraz motywację do pogłębiania wiedzy i chęć pracy w grupie. Termin zgłaszania uczestników został ustalony na 20 X 2017 r. 

Dokumenty:

Koordynator projektu

dr Bartosz Ziemkiewicz

pokój B319

e-mail: bartek AT mat.umk.pl

tel. (+48) 56 611 29 50

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego u 54 osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego przez ich udział w niekonwencjonalnych i nowatorskich modułach zajęć obejmujacych sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy i wykorzystujących zasoby uczelni (m.in.kadrę dydaktyczną, laboratoria komputerowe) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, która zaangażuje młodzież szkół ponadgimnazjalnych w działania naukowe i ich promocję.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu 54 osoby podniesą kompetencje w zakresie: umiejętności informatycznych, pracy zespołowej i współpracy z innymi, projektowania złożonych systemów informatycznych, stosowania zasad logicznego i analitycznego myślenia, systematycznej pracy i pozytywnego podjeścia do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu, dotrzymywania terminów i dbałości o szczegóły.

W ramach projektu zostaną również przygotowane ramowe scenariusze realizacji projektów zespołowych dla młodzieży szkolnej.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

Całkowita wartość projektu: 210.675,00 zł
w tym:

84,28% środki europejskie: 177.556,89 zł

15,72% wkład krajowy 33.118,11 zł (dotacja celowa 14.878,11 zł + wkład własny 18.240,00 zł)