Aktualności

6 listopada 2019

Dr hab. Tomasz Klimsiak, prof. UMK otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Gratulujemy!

W gronie wyróżnionych Nagrodami znalazło się 24 naukowców. Tomasz Klimsiak jest wśród dziesięciu naukowców nagrodzonych za pracę habilitacyjną. Jego Metody probabilistyczne w półliniowych równaniach różniczkowych cząstkowych z operatorami Dirichleta i miarami borelowskimi  to sześć napisanych samodzielnie obszernych prac opublikowanych w bardzo dobrych czasopismach matematycznych. Publikacje te stanowią nowatorski wkład w rozwój stochastycznych cząstkowych, stochastycznych wstecz z odbiciem, stochastycznych z miarą, równań różniczkowych i ich zastosowań w matematyce finansowej.  Details

4 listopada 2019

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Sławomir Rybicki zaprasza w najbliższą środę o godz. 10.15 (Aula WMiI) na spotkanie z panią dr Agatą Karską, pracownikiem naukowym w Instytucie Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i pełnomocnikiem rektora UMK ds. doskonałości naukowej. Spotkanie będzie poświęcone realizacji projektu "Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza". Projekt zakłada m.in. wsparcie badań w Priorytetowym Obszarze Badawczym: "Dynamika, Analiza Matematyczna i Sztuczna Inteligencja". Przewidujemy, że wsparcie  będzie dotyczyło wielu sfer działalności Wydziału.
Dlatego zapraszamy wszystkich pracowników zajmujących się naukowo matematyką lub informatyką, doktorantów i studentów zainteresowanych badaniami naukowymi.  Details

30 października 2019

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako jedna z 10 polskich uczelni - uzyskał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozstrzygniętym dnia 30 października 2019 r. Więcej informacji na stronach umk.pl.  Details

28 października 2019

Decyzją JM Rektora UMK 31 października 2019 roku będzie w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na całej Uczelni.  Details

18 października 2019

Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uruchamiają studia podyplomowe z zakresu praktycznych zastosowań nauki o danych w biznesie, które stanowią unikalną na rynku ofertę dla analityków biznesowych, kadry zarządzającej i innych osób zainteresowanych metodami z zakresu data mining. Studia prowadzone są pod patronatem SAP University Alliances - organizacji zrzeszającej wiodące uczelnie wyższe na świecie utworzonej przez jednego z kluczowych na rynku producentów rozwiązań informatycznych dla biznesu - firmę SAP.

Więcej informacji na stronie https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/data-science-w-biznesie-nowosc/ Zapisy jeszcze trwają.  Details

17 października 2019

Drodzy Maturzyści,
Już po raz szósty studenci i doktoranci WMiI UMK zapraszają na bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki. Oferujemy zajęcia na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Zapisy na kurs przyjmujemy do 31.10.2019 przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 06.11.2019 o godzinie 18:00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu (ul. Chopina 12/18).
Zapraszamy!  Details

15 października 2019

W ramach Seminarium Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr Krzysztof Leśniak wygłosi wykład pt. Niekontraktywne iterowane układy funkcyjne. Seminarium odbędzie się w środę 30.10.2019 w Auli WMiI (godzina rozpoczęcia 10:15). Serdecznie Zapraszamy!
  Details

10 października 2019

Od dzisiaj uruchomiony został pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK (patrz www.prom.fizyka.umk.pl).  Details

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Zaczęli na WMiI Zaczęli na WMiI

Image Image Image

Konferencje na Wydziale

1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems

W dniach 3-7 czerwca 2019 r.  na naszym Wydziale odbywają się: 1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems.

Systemy reakcyjne, od czasu ich wprowadzenia około 10 lat temu, przekształciły się w niezwykle interesujący i owocny obszar badań. Jakkolwiek oryginalną motywację stanowiło zrozumienie interakcji reakcji biochemicznych w żywej komórce, to jednak systemy reakcyjne okazały się popularnym i nowatorskim modelem obliczeń interaktywnych.

 

XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019

W dniach 25-27 czerwca 2019 roku na naszym Wydziale odbędzie się XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości edukacji informatycznej.

Tematem przewodnim konferencji jest: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji. Wszystkie informacje i możliwość rejestracji na konferencję są na stronie http://iwe.mat.umk.pl

 

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy. Podczas warsztatów odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. Edycja 2018 była trzecią z kolei.

Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

Studiuj u Nas Studiuj u Nas

Image Image Image Image Image Image Image

 

 

Strefa kandydata

Projekt MOST

Projekt PROM

szkolenia.umk.pl