Aktualności

Nie żyje prof. Józef Słomiński
25 lutego 2018

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 24 lutego 2018 r. zmarł prof. dr hab. Józef Słomiński.

Profesor Józef Słomiński urodził się w 1929 roku w Sierpcu. Całe życie naukowe Profesora związane było z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tu odbywał studia matematyczne. Ukończył je w 1951 r. obroną pracy magisterskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. Stanisława Jaśkowskiego. Po krótkim okresie pracy w szkole, w 1953 roku Profesor rozpoczął studia aspiranckie pod kierunkiem prof. Jerzego Łosia. Polem badań naukowych Profesora Słomińskiego była algebra uniwersalna. W 1957 roku obronił pracę doktorską (wówczas kandydacką). Była to pierwsza algebraiczna rozprawa doktorska obroniona w Toruniu. Praca ta, pt. The theory of abstract algebras with infinitary operations, była przez wiele lat jedną z podstawowych w zakresie algebry uniwersalnej. W październiku 1961 roku habilitował się na podstawie dysertacji O wyznaczaniu postaci kongruencji w abstrakcyjnych algebrach z równościowo definiowanymi stałymi elementami. Tytuł profesora uzyskał w 1970 roku.

W roku 1969 Profesor utworzył Zakład Algebry i Teorii Liczb, przekształcony po kilku latach w Zakład Algebry Uniwersalnej i Informatyki. Kierując nim przez wiele lat, Profesor wychował liczne grono pracowników naukowych, którzy kontynuowali Jego prace badawcze. Profesor Słomiński był również w sposób szczególny zaangażowany w działania dydaktyczne - w czasie swoje pracy na uniwersytecie wypromował kilkuset magistrów matematyki. W latach siedemdziesiątych Profesor zainteresował się teorią automatów, stając się w ten sposób prekursorem i inicjatorem badań w zakresie matematycznych podstaw informatyki. Był też jednym z inicjatorów utworzenia pierwszego na UMK Ośrodka Obliczeniowego. W latach 1969-1975 Profesor pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki, a w latach 1967-1971 był rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy.

W osobie Profesora straciliśmy nie tylko cenionego nauczyciela i badacza, zasłużonego dla rozwoju toruńskiej matematyki, ale również bardzo dobrego człowieka.

Msza św. pogrzebowa rozpocznie się 2 marca 2018 r. (najbliższy piątek) o godz. 12.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach w Toruniu. Bezpośrednio po niej odbędzie się pogrzeb na cmentarzu św. Jerzego.

 


HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Zaczęli na WMiI Zaczęli na WMiI

Image Image Image

Konferencje na Wydziale

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy
Podczas warsztatów odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. 
Edycja 2018 była trzecią z kolei. 
 
Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

Studiuj u Nas Studiuj u Nas

Image Image Image Image Image Image Image

 

 

Strefa kandydata

Projekt MOST

Projekt PROM

szkolenia.umk.pl