Aktualności

Najlepsi na WMiI w roku akademickim 2018/2019
2 października 2019

Tytuł Najlepszego Studenta Wydziału otrzymał Kamil Dunst (I rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna), zaś tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału: mgr Marcin Maćkiewicz (II rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna).
Zespół studentów naszego Wydziału otrzymał wyróżnienie Senatu UMK za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej w roku akademickim 2018/2019 i rozsławianie tym samym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zespół pracował w składzie:
Kamil Dunst (I rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna),
Władysław Klinikowski (II rok studiów II stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna),
Patrycja Tkaczuk (II rok studiów I stopnia na kierunku matematyka stosowana),
Karolina Wojtyniak (III rok studiów I stopnia na kierunku matematyka, specjalność matematyka w ekonomii i finansach).

Gratulujemy!


HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Zaczęli na WMiI Zaczęli na WMiI

Image Image Image

Konferencje na Wydziale

1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems

W dniach 3-7 czerwca 2019 r.  na naszym Wydziale odbywają się: 1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems.

Systemy reakcyjne, od czasu ich wprowadzenia około 10 lat temu, przekształciły się w niezwykle interesujący i owocny obszar badań. Jakkolwiek oryginalną motywację stanowiło zrozumienie interakcji reakcji biochemicznych w żywej komórce, to jednak systemy reakcyjne okazały się popularnym i nowatorskim modelem obliczeń interaktywnych.

 

XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019

W dniach 25-27 czerwca 2019 roku na naszym Wydziale odbędzie się XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości edukacji informatycznej.

Tematem przewodnim konferencji jest: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji. Wszystkie informacje i możliwość rejestracji na konferencję są na stronie http://iwe.mat.umk.pl

 

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy. Podczas warsztatów odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. Edycja 2018 była trzecią z kolei.

Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

Studiuj u Nas Studiuj u Nas

Image Image Image Image Image Image Image

 

 

Strefa kandydata

Projekt MOST

Projekt PROM

szkolenia.umk.pl