Aktualności

Prof. dr hab. Andrzej Skowroński członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk
9 grudnia 2019

Podczas 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 5 grudnia 2019 r. profesor Andrzej Skowroński został wybrany członkiem rzeczywistym PAN na Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. W ponad 70-letniej historii Uniwersytetu M. Kopernika tylko 7 profesorów związanych na stałe z UMK zostało uhonorowanych członkostwem rzeczywistym PAN: W. Dziewulski (astronomia, 1957), A. Jabłoński (fizyka, 1961), K. Górski (historia literatury, 1969), A. Basiński (chemia, 1976), W. Iwanowska (astrofizyka, 1976), R. Galon (nauki o ziemi, 1980), M. Michniewicz (biologia, 1986).

Andrzej Skowroński urodził się w grudniu 1950 roku w Człuchowie. Całą karierę zawodową związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach 1968-1973 studiował matematykę, w roku 1976 obronił rozprawę doktorską, w 1981 r. uzyskał habilitację, a w 1990 r. otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. W roku 2010 został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Andrzej Skowroński jest uznanym na świecie algebraikiem, którego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest teoria reprezentacji algebr. W swojej pracy badawczej rozwiązał szereg problemów stawianych przez uznanych matematyków, wypracował ważne metody badawcze oraz wyznaczał nowe, intrygujące kierunki badań. W ostatnim okresie tworzy wspólnie z Karin Erdmann (Oxford) oryginalną teorię reprezentacji symetrycznych algebr powierzchni rzeczywistych. Jest autorem lub współautorem 235 publikacji naukowych, 5 książek (Cambridge University Press, European Mathematical Society) oraz ma najwyższy wśród polskich matematyków indeks cytowań Hirscha, równy 32 (Baza Web of Science). Andrzej Skowroński wykładał w kilkudziesięciu zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi w: Argentynie, Brazylii, Meksyku, USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Singapurze, Niemczech, Norwegii, W. Brytanii, Francji, Szwajcarii i Włoszech. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Niemczech oraz profesorem Uniwersytetu w Tsukubie w Japonii. Kierował 5 grantami Komitetu Badań Naukowych, grantem Maestro Narodowego Centrum Nauki, oraz był laureatem programu Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wypromował 14 doktorów nauk matematycznych.


HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Zaczęli na WMiI Zaczęli na WMiI

Image Image Image

Konferencje na Wydziale

1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems

W dniach 3-7 czerwca 2019 r.  na naszym Wydziale odbywają się: 1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems.

Systemy reakcyjne, od czasu ich wprowadzenia około 10 lat temu, przekształciły się w niezwykle interesujący i owocny obszar badań. Jakkolwiek oryginalną motywację stanowiło zrozumienie interakcji reakcji biochemicznych w żywej komórce, to jednak systemy reakcyjne okazały się popularnym i nowatorskim modelem obliczeń interaktywnych.

 

XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019

W dniach 25-27 czerwca 2019 roku na naszym Wydziale odbędzie się XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości edukacji informatycznej.

Tematem przewodnim konferencji jest: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji. Wszystkie informacje i możliwość rejestracji na konferencję są na stronie http://iwe.mat.umk.pl

 

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy. Podczas warsztatów odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. Edycja 2018 była trzecią z kolei.

Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

Studiuj u Nas Studiuj u Nas

Image Image Image Image Image Image Image

 

 

Strefa kandydata

Projekt MOST

Projekt PROM

szkolenia.umk.pl