Aktualności

Otwarcie drugiego naboru wniosków w programie PROM na UMK
9 grudnia 2019

W dniu 20.01.2020 otwarty został nabór wniosków na dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK. Łącznie w ramach programu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej sfinansowanych zostanie 100 przyjazdów i wyjazdów, głównie doktorantów. Z programu mogą skorzystać wyłącznie doktoranci studiujący na: Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziale Matematyki i Informatyki, Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

W drugim naborze doktoranci z UMK mogą starać się o sfinansowanych maksymalnie:

  • 21 trzytygodniowych zagranicznych staży naukowych,
  • 10 wyjazdów doktorantów na pięciodniowe zagraniczne konferencje naukowe.

Dofinansowaniu podlegają koszty utrzymania (4840 PLN dla wyjazdu konferencyjnego oraz 9700 PLN dla stażu, w przypadku wyjazdu do krajów OECD), koszty podróży (od 1000 do 5000 PLN, w zależności od odległości), a w przypadku konferencji także opłata konferencyjna.

Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2020 r.

Więcej informacji, regulamin programu oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie www.prom.fizyka.umk.pl.

Koordynatorem projektu jest dr Łukasz Pepłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej


HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Zaczęli na WMiI Zaczęli na WMiI

Image Image Image

Konferencje na Wydziale

1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems

W dniach 3-7 czerwca 2019 r.  na naszym Wydziale odbywają się: 1st School on Reaction Systems oraz 2nd Workshop on Reaction Systems.

Systemy reakcyjne, od czasu ich wprowadzenia około 10 lat temu, przekształciły się w niezwykle interesujący i owocny obszar badań. Jakkolwiek oryginalną motywację stanowiło zrozumienie interakcji reakcji biochemicznych w żywej komórce, to jednak systemy reakcyjne okazały się popularnym i nowatorskim modelem obliczeń interaktywnych.

 

XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019

W dniach 25-27 czerwca 2019 roku na naszym Wydziale odbędzie się XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości edukacji informatycznej.

Tematem przewodnim konferencji jest: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji. Wszystkie informacje i możliwość rejestracji na konferencję są na stronie http://iwe.mat.umk.pl

 

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy. Podczas warsztatów odbyła się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. Edycja 2018 była trzecią z kolei.

Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

Studiuj u Nas Studiuj u Nas

Image Image Image Image Image Image Image

 

 

Strefa kandydata

Projekt MOST

Projekt PROM

szkolenia.umk.pl