Partnerzy, z którymi Wydział ma podpisane porozumienia o współpracy


 

AIS.PL Sp. z o.o.

Firma spośród swoich pracowników wskazuje opiekunów lub konsultantów grup studentów wykonujących projekt informatyczny w ramach przedmiotu „Programowanie Zespołowe".


 

Grupa Allegro

Grupa Allegro – „Partner Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” współpracuje z Uniwersytetem w zakresie kształcenia studentów poprzez prowadzenie przez jej pracowników zajęć dydaktycznych.


 

AMG.net SA.

Firma spośród swoich pracowników typuje opiekunów lub konsultantów grup studentów wykonujących projekt informatyczny w ramach przedmiotu „Programowanie Zespołowe". Sprawuje pieczę nad grupami studentów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o wiedzę wykorzystywaną do jej prowadzenia.


 

Atos

Doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów i programów praktyki zawodowej, konsultacje nad programem studiów podyplomowych „IT w językach obcych", współpraca w ramach ich organizacji i wzmocnienie promocji studiów, opiniowanie programów specjalności na Wydziałach (podmiotami właściwymi do realizacji czynności Uczelni wynikających z umowy są Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki i Informatyki UMK). 

Icotera

Firma spośród swoich pracowników typuje opiekunów lub konsultantów grup studentów wykonujących projekt informatyczny w ramach przedmiotu 'Programowanie Zespołowe', a także będzie współpracowała z Wydziałem w zakresie organizowania praktyk i staży studenckich zgodnych z programem studiów i aktualnymi możliwościami i potrzebami Firmy. 

NEUCA S.A.

Współpraca w ramach przedmiotu "Programowanie Zespołowe". Oczekiwany wynik: zrealizowanie celów wpisanych w strategię rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na lata 2011-2020.


 

NOKIA

Firma spośród swoich pracowników typuje opiekunów lub konsultantów grup studentów wykonujących projekt informatyczny w ramach przedmiotu „Programowanie Zespołowe". Firma współpracuje z Wydziałem w zakresie organizowania praktyk i staży studenckich zgodnych z programem studiów i aktualnymi możliwościami i potrzebami Firmy.


 

Simplito Sp. z o.o.

Firma zobowiązała się do przeprowadzenia zajęć w ramach przedmiotu "Praktyczne aspekty przedsiębiorczości".


 

TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

Ośrodek Innowacyjności zobowiązał się do przeprowadzenia zajęć w ramach przedmiotu "Praktyczne aspekty przedsiębiorczości".


 

Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Podpisane porozumienie o współpracy zakłada współdziałanie w zakresie uzgadniania tematów prac badawczych, uzgadniania tematów prac magisterskich oraz wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć.

 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Oprócz współpracy w ramach przedmiotu "Programowanie Zespołowe" urząd oferuje staże studenckie oraz przyjmuje studentów Wydziału na praktyki.

Odwiedzili nas