Konferencje Konferencje

17th Workshop On Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis

W dniach 11-14 czerwca odbędzie się w na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu 17 edycja warsztatów z geometrii stochastycznej, stereologii i analizy obrazów (17TH WORKSHOP ON STOCHASTIC GEOMETRY, STEREOLOGY AND IMAGE ANALYSIS).

Odbywające się w cyklu dwuletnim, interdyscyplinarne warsztaty gromadzą badaczy i praktyków pracujących z losowymi obiektami o naturze geometrycznej. Celem konferencji jest upowszechnienie osiągnięć wszystkich zagadnień geometrii stochastycznej, w tym, m.in. procesów punktowych, geometrii całkowej, stereologii, dyskretnych i ciągłych perkolacji, grafów losowych, statystyki przestrzennej,  obrazowania biologicznego oraz  ich zastosowań, m.in. w konstruowaniu sieci komunikacyjnych.

W warsztatach uczestniczyć będzie ok. 80 badaczy z kilkunastu krajów Europy i świata.