Konferencje Konferencje

Powrót

Warsztaty Bobra, Światowa Konferencja na temat Komputerów w Edukacji i jej Dni Narodowe – Informatyka w Edukacji

W dniach od 28 czerwca do 7 lipca 2013 r. na Naszej Uczelni odbyły się trzy dużej rangi konferencje związane z informatyką w edukacji, dwie o zasięgu światowym i jedna – o zasięgu krajowym. Organizatorem tych konferencji był Nasz Wydział, przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W dniach 28-30 czerwca odbyły się na Naszym Wydziale coroczne Warsztaty Konkursu Bóbr, Którego organizatorem w Polsce jest Nasz Wydział. W Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele blisko 30 krajów z Europy, Azji i Ameryki Północnej, uczestniczących w tym konkursie, jak i obserwatorzy z krajów, które w najbliższym czasie zorganizują ten konkurs u siebie. Warsztaty były poświęcone przygotowaniu zadań na kolejną już VIII edycję konkursu Bóbr, która odbędzie się w listopadzie 2013, oraz kwestiom merytorycznym, związanym z zadaniami konkursowymi, oraz technicznym dotyczącym organizacji i przebiegu zawodów. Tegoroczne warsztaty zostały częściowo wsparte przez grant CS4HS otrzymany z firmy Google. Więcej informacji na temat konkursu Bóbr można znaleźć na stronach: http://bebras.org/, http://www.bobr.edu.pl/.

W dniach 1-7 lipca odbyły się dwie jubileuszowe konferencje: X IFIP World Conference on Computers in Education –  WCCE 2013 (1-5 lipca), poświęcona wykorzystaniu komputerów w edukacji, oraz 10 Konferencja Informatyka w Edukacji – IwE 2013, będąca jednocześnie Narodowymi Dniami Konferencji WCCE 2013 (5-7 lipca). Przewodnim tematem Konferencji WCCE 2013 było hasło:

learning while we are connected – uczyć się będąc połączonym

Na Konferencję WCCE 2013 zarejestrowało się ponad 400 osób, pochodzących z blisko 50 krajów z wszystkich kontynentów, a na Konferencję IwE 2013 zgłosiło się dodatkowo 326 osób (w Konferencji IwE uczestniczyło w sumie 476 osób). Wśród zaproszonych wykładowców byli: George Siemens, inicjator konektywizmu, nowej teorii uczenia się; Mitchel Resnick z MIT, który przedstawił ideę otwartych środowisk kształcenia, bazujących na wykorzystaniu języka Scratch; Meloney Cargill i Dawn M. Sanchez, nauczycielki z Clintondale High School w stanie Michigan, które opisały funkcjonowanie swojej szkoła, realizującej w pełni odwrócone kształcenie, zdobywającą sobie popularność ideę wykorzystania technologii do wzmocnienia personalizacji, motywacji i kreatywności uczniów; oraz Włodzisław Duch, który mówił na temat mózgu i nauczania. Dla uczestników z Polski, wystąpienia M. Resnicka i nauczycielek z USA były jednocześnie przekładane, zaś profesor Duch prowadził swoje rozważania po angielsku i po polsku. Wystąpili także przedstawiciele sponsorów, Vaithegi Vasanthakumar, reprezentująca platynowego sponsora firmę Pearson, oraz John  Davies reprezentujący złotego sponsora firmę Intel.

Zgodnie z tradycją konferencji IwE, dużą popularnością cieszyły się zorganizowane w jej ramach warsztaty, które odbywały się w pomieszczeniach Wydziału. Konferencja WCCE i wykładowa część konferencji IwE miały miejsce w pomieszczeniach Collegium Humanisticum.

W dniach 1 i 6 lipca odbyło się również na naszym Wydziale posiedzenie TC 3 – IFIP Technical Committee on Education.

Materiały konferencji WCCE i IwE, zawierające teksty i streszczenia wystąpień, zostały wydane w czterech tomach przez Wydawnictwo UMK przed rozpoczęciem konferencji. Inne materiały, jak opisy warsztatów prowadzonych w ramach konferencji IwE, zostały zamieszczone w serwisie internetowym (http://edu.rsei.umk.pl/iwe2013/).

Podczas konferencji można było zapoznać się z ofertą firm edukacyjnych oraz wystawców, zarówno na ich stoiskach, jak i w trakcie wykładów i warsztatów.

Pracami organizacyjnymi opisanych przedsięwzięć kierowali Maciej M Sysło (WMiI UMK w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski) i Anna Beata Kwiatkowska (WMiI UMK w Toruniu, Oddział Kujawsko-Pomorski PTI).

Więcej informacji na temat konferencji WCCE i IwE znajduje się na ich stronach internetowych http://wcce2013.umk.pl i http://edu.rsei.umk.pl/iwe2013/. Szczegółowe sprawozdanie z organizacji i przebiegu obu konferencji będzie dostępne w późniejszym terminie.