Konferencje Konferencje

Powrót

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki

W dniach 31 sierpnia - 04 września 2009 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbyły się warsztaty pod nazwą „Toruńska Letnia Szkoła Matematyki: Współczesne trendy w matematyce”.

Impreza została zorganizowana wspólnymi siłami Koła Naukowego Matematyków UMK i Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WMiI, przy życzliwości władz Wydziału. Opiekę naukową nad warsztatami objęli: prof. Taras Banakh, dr Zdzisław Dzedzej, prof. Stanisław Kasjan, prof. Andrzej Rozkosz i prof. Piotr Zakrzewski.
Warsztaty zostały zaplanowane w formie szkoły, podczas której odbywały się zarówno wykłady kursowe zaproszonych gości, jak i referaty uczestników. Tematyka skupiała się wokół czterech głównych nurtów: algebry, analizy matematycznej i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz podstaw matematyki. Głównym celem warsztatów było poszerzenie zainteresowań naukowych uczestników, a także nawiązanie i zacieśnienie współpracy ze studentami innych ośrodków matematycznych. W Toruńskiej Letniej Szkole Matematyki wzięło udział ok. 50 uczestników. Byli to studenci i doktoranci uczelni polskich i ukraińskich.