Konferencje Konferencje

Dni Prawdopodobieństwa i Statystyki - informacja i program

W dniach 5-14.06. br. na Wydziale Matematyki i Informatyki w ramach międzynarodowego Roku Statystyki 2013 odbędzie się szereg wydarzeń pod wspólną nazwą Dni Prawdopodobieństwa i Statystyki. Zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestnictwa w sesjach i wykładzie, które mają charakter otwarty.

 

Międzynarodowy Rok Statystyki 2013 („Statistics2013”) to ogólnoświatowa akcja, która czcząc 300 rocznicę publikacji dzieła Jakuba Bernoullego „Ars Conjectandi” („Sztuka przewidywania”), ma upowszechnić współczesne osiągnięcia nauk statystycznych. Wspólnym wysiłkiem organizacji statystycznych z całego świata, Międzynarodowy Rok Statystyki ma propagować znaczenie statystyki wśród szeroko pojętej społeczności naukowej, użytkowników danych w środowiskach finansowych i rządowych, dziennikarzy, decydentów, pracodawców, studentów i opinii publicznej. 

Najważniejsze cele Międzynarodowego Roku Statystyki to:
-Zwiększenie powszechnej świadomości wagi i wpływu statystyki na wszelkie aspekty życia społecznego;
-Wspieranie zawodów związanych ze statystyką, zwłaszcza wśród młodych ludzi;
-Promocja kreatywności i rozwoju niesionych przez nauki związane z prawdopodobieństwem i statystyką.

W chwili obecnej udział w działaniach prowadzonych pod egidą Międzynarodowego Roku Statystyki 2013 zadeklarowało ponad 2000 instytucji z całego świata, w tym wiele szkół średnich, zwłaszcza w USA. Formy działalności w ramach MRS 2013 są rozmaite: od sesji naukowych połączonych z wykładami otwartymi (np. “Probability and Statistics Day at University of California, San Diego” http://www.math.ucsd.edu/ProbStatsDay/program.html), poprzez publikację artykułów  nt. przyszłości nauk statystycznych (np. numer lipcowy czasopisma „Stochastic processes and their aplications”,  http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044149/123/7 ) po wykład „Determinism and Probability in Musical Thought” („Determinizm a prawdopodobieństwo w myśli muzycznej”) autorstwa muzyka nazwiskiem Luca Cori i prawykonanie jego kompozycji „Symphony Ypnos”   przez orkiestrę symfoniczną uniwersytetu w Guanajuato (Meksyk).

Podstawowym źródłem informacji nt. obchodów MRS jest strona www.statistics2013.org,

prowadzona przez American Statistical Association.  Działania w ramach MRS 2013 koordynuje Komitet Sterujący (http://www.statistics2013.org/statistics2013-global-supporters/steering-committee/), w skład którego wchodzą przedstawiciele najważniejszych światowych organizacji statystycznych: International Statistical Institute, American Statistical Association, Royal Statistical Society, Institute of Mathematical Statistics, International Biometric Society. Z ramienia Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability członkiem Komitetu Sterującego jest prof. Adam Jakubowski z UMK.    

 

Program Dni Prawdopodobieństwa i Statystyki:

5.06.2013

Sesja specjalna „Prawdopodobieństwo i statystyka dla nauki i technologii”  http://bs2013.pl/sesja *

6-9.06.2013

Konferencja międzynarodowa „German-Polish Joint Conference on Probability and Mathematical Statistics” http://www.gpps.umk.pl

9.06.2013

VII Wykład Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa *
Wykładowca: Herold Dehling

10.06.2013

Sesja „Tomasz Schreiber’s Memorial Session”  www.tsms.umk.pl *

11-14.06.2013

Warsztaty międzynarodowe „17th Workshop on Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis” www.sg2013.umk.pl

* Wydarzenie ma charakter otwarty.