Konferencje Konferencje

Konferencja ARTA 2013

W dniach 9-13 września 2013 r. odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu międzynarodowa konferencja naukowa "Advances in Representation Theory of Algebras" (ARTA).

Komitet Programowy konferencji ARTA 2013 w Toruniu tworzyli: Andrzej Skowroński (Toruń, przewodniczący), Ibrahim Assem (Sherbrooke), José Antonio de la Peña (Guanajuato), Karin Erdmann (Oxford). Lokalny Komitet Organizacyjny konferencji ARTA 2013 tworzyli: Jerzy Białkowski i Andrzej Skowroński. W konferencji ARTA uczestniczyło 75 matematyków z Argentyny, Brazylii, Chin, Francji, Japonii, Kanady, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Polski, W. Brytanii oraz USA.

Wygłoszono 31 referatów plenarnych, w tym 4 przez matematyków toruńskich (Grzegorz Bobiński, Grzegorz Pastuszak, Adam Skowyrski, Grzegorz Zwara).

Konferencja ARTA 2013 w Toruniu była drugą konferencją rozpoczętego w ubiegłym roku nowego cyklu konferencji (ARTA) dotyczących klasycznych kierunków teorii reprezentacji algebr artinowskich. Pierwsza konferencja ARTA zorganizowana została w Guanajuato w Meksyku (grudzień 2012), a kolejne zostaną zorganizowane w Montrealu (czerwiec 2014), Mar del Plata (listopad 2015), ...

W konferencjach ARTA uczestniczą zaproszeni (przez komitety programowe) uznani na świecie i młodzi matematycy prowadzący badania dotyczące problemów w klasycznych obszarach teorii reprezentacji algebr, a wszystkie referaty są plenarne.