Konferencje Konferencje

Konferencja "Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej"

W dniach 20 - 22 września 2013 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się konferencja dla nauczycieli i dydaktyków "Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej" - współorganizowana przez nasz Wydział.

Zapowiada się kilka bardzo ciekawych wykładów i warsztatów, także dotyczących matematyki. Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na stronie http://www.fizyka.umk.pl/~scimath/psnpp/.