Konferencje Konferencje

Powrót

Konferencja mathPAD 2009

W dniach  17 - 21 sierpnia, 2009 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbywa się konferencja mathPAD 2009, której kierownikiem jest prof. Mirosław Majewski. Na WMiI UMK konferencja mathPAD jest organizowana po raz szósty.

Celem konferencji jest zaprezentowanie  ciekawych zastosowań technologii komputerowych w nauczaniu matematyki (programy:  Cabri, Geometer's Sketchpad, Scientific Notebook, Matlab Symbolic Math Toolbox oraz Microsoft Math).  W konferencji bierze udział ponad  70 uczestników: nauczyciele matematyki oraz pracownicy uczelni wyższych zajmujący się dydaktyką matematyki. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dodatkowe informacje można znaleźć na  stronie:  http://mathcas.wordpress.com .

Poprzedni