Konferencje Konferencje

Konferencja PPAM 2011

W dniach 10-13 września 2011 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się konferencja naukowa 9th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2011).

Konferencja PPAM jest wydarzeniem cyklicznym o dużej renomie w środowisku naukowym i jest poświęcona nowoczesnym technikom programowania równoległego i rozproszonego oraz zastosowań matematyki ze szczególnym naciskiem na zastosowania w informatyce. O znaczeniu konferencji świadczy 270 uczestników w tym ponad 130 uczestników spoza Polski oraz znacząca liczba uczestników z USA i Azji.

Konferencja obok wykładów plenarnych jest okazją do prezentacji wyników naukowych w sesjach równoległych poświęconych szczegółowym zagadnieniem istotnym dla współczesnej informatyki, na przykład związanych z optymalizacją obliczeń na procesory wielordzeniowe czy karty graficzne.

Transmisję internetową z referatów plenarnych konferencji pod adresem tv.umk.pl poprowadziła Telewizja UMK. Konferencja została organizowanaprzez Politechnikę Częstochowska wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK.

Zorganizowanie tegorocznej edycji konferencji w Toruniu jest efektem wieloletnich starań toruńskich informatyków, jednocześnie jest uznaniem dla walorów miasta i możliwości organizowania dużych wydarzeń naukowych na WMiI.

Informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.ppam.pl.