Konferencje Konferencje

VIII Konferencja "Informatyka w Edukacji" IwE2011

VIII Konferencja "Informatyka w Edukacji" organizowana przez nasz Wydział wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbędzie się w dniach 5-6 lipca 2011 roku. Do 22 czerwca 2011 roku czynna jest rejestracja na warsztaty konferencji. Bliższe informacje znajdują się na stronie http://www.rsei.umk.pl/pti/.

Tematyka konferencji to informatyka widziana okiem artysty, myślenie komputacyjne, mapy informacji, jak uniwersytet uczy dzisiaj tych, którzy będę uczyć jutro, jak efektywnie zarządzać czasem oraz tradycyjnie: metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej, praca z uczniem uzdolnionym informatycznie, multimedia, technologie sieciowe i internetowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy każdego nauczyciela, e-nauczanie w pracy każdego nauczyciela.
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.