Konferencje Konferencje

Warsztaty International Training School on Reversible Computation

W dniach 28-31 sierpnia bieżącego roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyły się warsztaty International Training School on Reversible Computation. Wydarzeniem towarzyszącym, następującym tuż po warsztatach w dniach 1-2 września było spotkanie w ramach finansowanej ze środków Unii Europejskiej akcji COST IC1405 – „Reversible Computation - Extending Horizons of Computing”.

Działania COST to elastyczny, szybki, skuteczny i wydajny instrument dla naukowców, inżynierów i uczonych, którzy współpracują i koordynują działania badawcze finansowane przez państwo. Działania COST umożliwiają europejskim badaczom wspólne opracowywanie własnych pomysłów w każdej dziedzinie nauki i technologii.

Odwracalność obliczeń stanowi paradygmat, który rozszerza standardowy tryb obliczeniowy „tylko do przodu” na możliwość wykonywania ich w odwrotnym kierunku, dzięki czemu obliczenia mogą działać wstecz tak naturalnie, jak można przechodzić do przodu. Ma to dostarczyć nowych urządzeń komputerowych i oprogramowania oraz poprawić tradycyjne systemy, wyposażając je w odwracalność. Potencjalnymi zaletami są: projektowanie rewolucyjnych, odwracalnych bram logicznych i układów scalonych, co prowadzi do obniżenia kosztów obliczeń i innowacyjnego sprzętu dla zielonych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także nowych ram koncepcyjnych, abstrakcji językowych i oprogramowania dla niezawodnych i zorientowanych na odzyskiwanie systemów rozproszonych. Dalsze obszary zastosowania obejmują obliczenia kwantowe, debugowanie, symulacje, modelowanie biologiczne, robotykę i inne.

Organizowane po raz pierwszy warsztaty skierowane były nie tylko do studentów studiów doktoranckich i badaczy na wczesnym etapie kariery zainteresowanych tematyką obliczeń odwracalnych, ale również do innych zainteresowanych osób (na przykład przedstawicieli przemysłu). Na spotkaniu akcji COST natomiast obecne były największe autorytety naukowe w dziedzinie obliczeń odwracalnych.

Więcej szczegółów na http://revcomp.eu/school2017/.