Konferencje Konferencje

XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019

W dniach 25-27 czerwca 2019 roku na naszym Wydziale odbędzie się XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości edukacji informatycznej.

Tematem przewodnim konferencji jest: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji. Wszystkie informacje i możliwość rejestracji na konferencję są na stronie http://iwe.mat.umk.pl

XV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2018

W dniach 26-28 czerwca 2018 roku odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki jubileuszowa edycja konferencji "Informatyka w Edukacji".
Konferencja skierowana jest do nauczycieli, wykładowców uczelni  wyższych i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości edukacji  informatycznej. Tematem przewodnim konferencji jest: Myśl  komputacyjnie! Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Włodzisław Duch,  gośćmi konferencji będą m.in. prof. Jan Madey, prof. Krzysztof Diks z  Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Szczegółowy program wykładów i referatów oraz możliwość zapisów na  warsztaty znajdują się na stronie http://iwe.mat.umk.pl.

Special Workshop on Nonlinear Analysis, Juliusz Schauder Medal Awarding Ceremony

W dniach 21-23 maja 2018 roku odbędą się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK Specjalne Warsztaty Nieliniowej Analizy

Podczas warsztatów odbędzie się uroczystość wręczenia Medalu im. Juliusza Schaudera za rok 2017. Laureatem Medalu Schaudera w roku 2017 został profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney, Australia, w uznaniu dla jego osiągnięć w dziedzinie analizy nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań. Medal Schaudera, za wybitne wyniki naukowe oraz wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania, przyznawany co dwa lata, ustanowiło Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. 
Obecna edycja jest trzecią z kolei. 
 
Więcej o laureacie i warsztatach pod adresem: https://www.schaudermedal2018.mat.umk.pl

XIV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE 2017

W dniach 27-29 czerwca 2017 roku odbyła się XIV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2017. Tematem przewodnim wydarzenia było:

"Powszechne kształcenie informatyczne - na start!".

Od wielu lat Konferencja IwE ma na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację prac naukowych, osiągnięć i planów oraz przykładów dobrej praktyki związanych z edukacją informatyczną i cyfryzacją szkół. Jest miejscem spotkań autorytetów z uczelni wyższych, instytucji związanych z edukacją informatyczną i nauczycieli. Dzięki temu pozwala w sposób naukowy i praktyczny rozważać różne aspekty zmian oraz określać ich znaczenie i konsekwencje w praktyce szkolnej. To miejsce, gdzie często kiełkują nowe idee i pomysły, by potem przerodzić się w poważne działania.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie, http://iwe.mat.umk.pl

 

Warsztaty International Training School on Reversible Computation

W dniach 28-31 sierpnia bieżącego roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyły się warsztaty International Training School on Reversible Computation. Wydarzeniem towarzyszącym, następującym tuż po warsztatach w dniach 1-2 września było spotkanie w ramach finansowanej ze środków Unii Europejskiej akcji COST IC1405 – „Reversible Computation - Extending Horizons of Computing”.

Działania COST to elastyczny, szybki, skuteczny i wydajny instrument dla naukowców, inżynierów i uczonych, którzy współpracują i koordynują działania badawcze finansowane przez państwo. Działania COST umożliwiają europejskim badaczom wspólne opracowywanie własnych pomysłów w każdej dziedzinie nauki i technologii.

Odwracalność obliczeń stanowi paradygmat, który rozszerza standardowy tryb obliczeniowy „tylko do przodu” na możliwość wykonywania ich w odwrotnym kierunku, dzięki czemu obliczenia mogą działać wstecz tak naturalnie, jak można przechodzić do przodu. Ma to dostarczyć nowych urządzeń komputerowych i oprogramowania oraz poprawić tradycyjne systemy, wyposażając je w odwracalność. Potencjalnymi zaletami są: projektowanie rewolucyjnych, odwracalnych bram logicznych i układów scalonych, co prowadzi do obniżenia kosztów obliczeń i innowacyjnego sprzętu dla zielonych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także nowych ram koncepcyjnych, abstrakcji językowych i oprogramowania dla niezawodnych i zorientowanych na odzyskiwanie systemów rozproszonych. Dalsze obszary zastosowania obejmują obliczenia kwantowe, debugowanie, symulacje, modelowanie biologiczne, robotykę i inne.

Organizowane po raz pierwszy warsztaty skierowane były nie tylko do studentów studiów doktoranckich i badaczy na wczesnym etapie kariery zainteresowanych tematyką obliczeń odwracalnych, ale również do innych zainteresowanych osób (na przykład przedstawicieli przemysłu). Na spotkaniu akcji COST natomiast obecne były największe autorytety naukowe w dziedzinie obliczeń odwracalnych.

Więcej szczegółów na http://revcomp.eu/school2017/.

X Kolokwium Stochastyczne

W czwartek, 24 listopada 2016 r., w Sali Konferencyjnej naszego Wydziału odbędzie się X Kolokwium Stochastyczne.

Kolokwium składać się będzie z dwóch wystąpień.

O godz. 16:00 prof. dr hab. Krzysztof Bogdan z Politechniki Wrocławskiej wygłosi wykład

"Nielokalne zagadnienia brzegowe".

O godz. 17:00 prof. dr hab. Jacek Wesołowski z Politechniki Warszawskiej wygłosi wykład

"Niemoralne i moralne markowskie modele graficzne w statystyce bayesowskiej".

Kolokwium Stochastyczne stanowi kontynuację w rozszerzonej formule cyklu Wykładów im. Aleksandra Nagajewa, które odbywały się od 2007 roku.

TLSM 2016

W dniach 22-26 sierpnia 2016 odbędzie się - organizowana przez studentów WMiI UMK - Toruńska Letnia Szkoła Matematyki. Będzie to już ósma edycja TLSM.

Więcej na stronie konferencji: http://tlsm.mat.umk.pl/

37th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Concurrency

W dniach 19-24 czerwca 2016 r. na Wydziale odbędzie się 37th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Concurrency kolokowana z 16th International Conference on Application of Concurrency to System Design wraz z szeregiem naukowych imprez towarzyszących.

 

Organizowana corocznie od roku 1980 konferencja Petri Nets jest jedną z najbardziej renomowanych konferencji w szeroko rozumianej dziedzinie teorii współbieżności. Prezentowane prace przedstawiają oryginalne wyniki badań z dziedziny sieci Petriego - dotyczących zarówno teorii, jak i ich aplikacji - a także ogólnych zagadnień związanych systemami rozproszonymi. Zwyczajowo kolokowana z Petri Nets konferencja ACSD kładzie dużo większy nacisk na praktyczne zastosowania teorii współbieżności i w swoim założeniu stanowi platformę kontaktu informatyków teoretycznych z wykorzystującymi ich wyniki inżynierami. Wraz z dwiema głównymi konferencjami odbędzie się szereg imprez towarzyszących, takich jak warsztaty i szkolenia.

 

Organizacja konferencji  Petri Nets 2016 stanowi ogromne wyróżnienie - spośród 36 poprzednich edycji zaledwie jedna miała miejsce w Polsce. W ostatnich latach wydarzenie to odbywało się w takich miastach jak Bruksela, Tunis, Mediolan, Hamburg, Newcastle, Paryż, Braga i inne.

 

Więcej informacji na stronie http://acsd2016.mat.umk.pl/

 

XIII Konferencja Informatyka w Edukacji

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w zmienionej, rozszerzonej formule organizacyjnej. Konferencja będzie trwała trzy pełne dni od 28 do 30 czerwca 2016 roku i złożą się na nią wykłady, referaty uczestników i warsztaty. Wprowadzamy także opłatę konferencyjną, pokrywającą podstawowe koszty organizacyjne. Konferencja jest organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK wspólnie z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego i kierowana głównie do do nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wykładowców akademickich, dyrektorów szkół i metodyków, decydentów, instytucji i firm związanych z edukacją.

Temat przewodni Konferencji: Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów.

 

 

http://edu.rsei.umk.pl/iwe2016/

VII Sympozjum Nieliniowej Analizy (SNA 2015)

W dniach 14-18 września 2015 r. na naszym Wydziale odbędzie się VII Sympozjum Nieliniowej Analizy (SNA 2015).

Podczas konferencji zorganizowane będą dwie uroczyste sesje plenarne. Podczas pierwszej sesji, w dniu 14 września, odbędzie się ceremonia wręczenia Medalu im. Juliusza P. Schaudera profesorowi Paulowi H. Rabinowitzowi z Uniwersytetu Madison-Wisconsin w USA. W dniu 17 września po południu odbędzie się specjalna sesja poświęcona 70. rocznicy urodzin prof. Andrzeja Szulkina z Uniwersytetu w Sztokholmie w Szwecji. Programy obu uroczystości dostępne są na stronie internetowej konferencji oraz na plakatach.

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki

W dniach 24-28.08.2015 na Wydziale Matematyki i Informatyki odbędzie się VII edycja Toruńskiej Letniej Szkoły Matematyki (poświęcona topologii i geometrii) oraz III edycja Toruńskiej Letniej Szkoły Informatyki (w tematyce technologii webowych) organizowane przez Koło Naukowe Informatyków, Koło Naukowe Matematyków UMK oraz Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WMiI. Patronat nad konferencją objęło Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera.

W konferencji wezmą udział zarówno młodzi adepci nauki jak również znani i cenieni naukowcy z czołowych Polskich uniwersytetów. Zachęcamy do udziału w wykładach i referatach wszystkich studentów, doktorantów, pracowników i sympatyków Wydziału.

Plan konferencji oraz inne ciekawe informacje można znaleźć na stronie tlsmii.mat.umk.pl

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki

W dniach 25-29 sierpnia 2014 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK - pod patronatem Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera - odbędzie się Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki - ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów i doktorantów.

W tym roku w ramach TLSMiI będzie miała miejsce już szósta edycja TLSM (temat: Równania Różniczkowe) i druga edycja TLSI (temat: Technologie mobilne i nowoczesna grafika komputerowa).

Osoby chętne do wzięcia udziału w TLSMiI organizatorzy zapraszają na stronę http://tlsmii.mat.umk.pl/, gdzie do 6 lipca 2014 r. można się zarejestrować na konferencję.

Społeczność na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/tlsmii.

XI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE 2014

W dniach 1-2 lipca 2014 roku na Wydziale Matematyki i  Informatyki UMK odbędzie  się XI Konferencja "Informatyka w  Edukacji", IwE 2014.

Organizatorzy: dr Anna B. Kwiatkowska i prof. dr hab. Maciej M. Sysło serdecznie zapraszają nauczycieli i wykładowców akademickich do uczestniczenia w konferencji.

Do 25 czerwca trwają zapisy na warsztaty konferencji (liczba miejsc  jest ograniczona). W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 11 wykładów  plenarnych i 79 warsztatów o tematyce:
- Rola informatyki w rozwoju człowieka,
- Algorytmika, rozwiązywanie problemów, programowanie,
- Informatyka dla najmłodszych,
- Metodyka nauczania informatyki,
- Nowoczesne technologie w pracy każdego nauczyciela,
- Szkoła a e-nauczanie,
- Multimedia i sieci komputerowe.

Będzie więc sporo o algorytmice, rozwiązywaniu problemów i   programowaniu, ale nie zabraknie m.in. odniesienia do nowoczesnych  rozwiązań sieciowych dla cyfrowej szkoły, informatycznej strony  tworzenia e-podręczników, odkrywania tajników druku 3D, projektów  studenckich, cyfrowych laboratoriów dla przedmiotów przyrodniczych,  nowoczesnych platform e-learningowych i prawa autorskiego.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ergodic Theory and Dynamical Systems

W dniach 12 - 16 maja 2014 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się międzynarodowa konferencja pn. Ergodic Theory and Dynamical Systems. Pełna informacja o konferencji dostępna jest na stronie https://etds2014.mat.umk.pl/.

Konferencja przygotowawcza do XVI wykładu im. Andrzeja Jankowskiego

W dniach 12-13 kwietnia 2014 r. (sobota–niedziela) na naszym Wydziale odbędzie się Konferencja przygotowawcza do XVI wykładu im. Andrzeja Jankowskiego.

Celem szkoły przygotowawczej będzie wprowadzenie w tematykę wykładu, który odbędzie się 13 czerwca w Gdańsku. Informacje o konferencji zamieszczone są na stronie: https://mat.ug.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/ajml-2014-szkola/.

I Toruńska Studencka Konferencja Matematyki Stosowanej

W dniach 4-6 kwietnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się pierwsza edycja Toruńskiej Studenckiej Konferencji Matematyki Stosowanej. Wydarzenie to ma być okazją do wymiany pomysłów, pasji i inspiracji w obszarze szeroko rozumianych zastosowań matematyki - od modeli opracowanych na potrzeby fizyki i nauk przyrodniczych, poprzez ekonomię i nauki społeczne, po edukację matematyczną.

Szczegółowe informacje:
http://kzm-umk.pl/
https://www.facebook.com/events/1417384925169024/

Konferencja "Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej"

W dniach 20 - 22 września 2013 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się konferencja dla nauczycieli i dydaktyków "Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej" - współorganizowana przez nasz Wydział.

Zapowiada się kilka bardzo ciekawych wykładów i warsztatów, także dotyczących matematyki. Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na stronie http://www.fizyka.umk.pl/~scimath/psnpp/.

Konferencja ARTA 2013

W dniach 9-13 września 2013 r. odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu międzynarodowa konferencja naukowa "Advances in Representation Theory of Algebras" (ARTA).

Komitet Programowy konferencji ARTA 2013 w Toruniu tworzyli: Andrzej Skowroński (Toruń, przewodniczący), Ibrahim Assem (Sherbrooke), José Antonio de la Peña (Guanajuato), Karin Erdmann (Oxford). Lokalny Komitet Organizacyjny konferencji ARTA 2013 tworzyli: Jerzy Białkowski i Andrzej Skowroński. W konferencji ARTA uczestniczyło 75 matematyków z Argentyny, Brazylii, Chin, Francji, Japonii, Kanady, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Polski, W. Brytanii oraz USA.

Wygłoszono 31 referatów plenarnych, w tym 4 przez matematyków toruńskich (Grzegorz Bobiński, Grzegorz Pastuszak, Adam Skowyrski, Grzegorz Zwara).

Konferencja ARTA 2013 w Toruniu była drugą konferencją rozpoczętego w ubiegłym roku nowego cyklu konferencji (ARTA) dotyczących klasycznych kierunków teorii reprezentacji algebr artinowskich. Pierwsza konferencja ARTA zorganizowana została w Guanajuato w Meksyku (grudzień 2012), a kolejne zostaną zorganizowane w Montrealu (czerwiec 2014), Mar del Plata (listopad 2015), ...

W konferencjach ARTA uczestniczą zaproszeni (przez komitety programowe) uznani na świecie i młodzi matematycy prowadzący badania dotyczące problemów w klasycznych obszarach teorii reprezentacji algebr, a wszystkie referaty są plenarne.

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki

W dniach 19-23 sierpnia na Wydziale odbyła się "Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki".

Tegoroczna edycja Szkoły stanowiłaswego rodzaju połączenie V edycji letniej szkoły matematyki (temat przewodni: prawdopodobieństwo i statystyka) oraz I edycji letniej szkoły informatyki (temat przewodni: algorytmika). Wydarzenie zostało organizowane przez Samorząd Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Koło Naukowe Matematyków i Koło Zastosowań Matematyki. Wśród prowadzących zajęcia znaleźli się m.in. prof. Maciej M. Sysło, prof. Łukasz Stettner oraz prof. Wojciech Niemiro. Udział w Szkole był płatny.

Sponsorem konferencji była firma Atos IT Services sp. z o. o. - firma o międzynarodowym prestiżu - czołowy pracodawca w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Więcej szczegółów

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki na Facebooku

 

Warsztaty Bobra, Światowa Konferencja na temat Komputerów w Edukacji i jej Dni Narodowe – Informatyka w Edukacji

W dniach od 28 czerwca do 7 lipca 2013 r. na Naszej Uczelni odbyły się trzy dużej rangi konferencje związane z informatyką w edukacji, dwie o zasięgu światowym i jedna – o zasięgu krajowym. Organizatorem tych konferencji był Nasz Wydział, przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W dniach 28-30 czerwca odbyły się na Naszym Wydziale coroczne Warsztaty Konkursu Bóbr, Którego organizatorem w Polsce jest Nasz Wydział. W Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele blisko 30 krajów z Europy, Azji i Ameryki Północnej, uczestniczących w tym konkursie, jak i obserwatorzy z krajów, które w najbliższym czasie zorganizują ten konkurs u siebie. Warsztaty były poświęcone przygotowaniu zadań na kolejną już VIII edycję konkursu Bóbr, która odbędzie się w listopadzie 2013, oraz kwestiom merytorycznym, związanym z zadaniami konkursowymi, oraz technicznym dotyczącym organizacji i przebiegu zawodów. Tegoroczne warsztaty zostały częściowo wsparte przez grant CS4HS otrzymany z firmy Google. Więcej informacji na temat konkursu Bóbr można znaleźć na stronach: http://bebras.org/, http://www.bobr.edu.pl/.

W dniach 1-7 lipca odbyły się dwie jubileuszowe konferencje: X IFIP World Conference on Computers in Education –  WCCE 2013 (1-5 lipca), poświęcona wykorzystaniu komputerów w edukacji, oraz 10 Konferencja Informatyka w Edukacji – IwE 2013, będąca jednocześnie Narodowymi Dniami Konferencji WCCE 2013 (5-7 lipca). Przewodnim tematem Konferencji WCCE 2013 było hasło:

learning while we are connected – uczyć się będąc połączonym

Na Konferencję WCCE 2013 zarejestrowało się ponad 400 osób, pochodzących z blisko 50 krajów z wszystkich kontynentów, a na Konferencję IwE 2013 zgłosiło się dodatkowo 326 osób (w Konferencji IwE uczestniczyło w sumie 476 osób). Wśród zaproszonych wykładowców byli: George Siemens, inicjator konektywizmu, nowej teorii uczenia się; Mitchel Resnick z MIT, który przedstawił ideę otwartych środowisk kształcenia, bazujących na wykorzystaniu języka Scratch; Meloney Cargill i Dawn M. Sanchez, nauczycielki z Clintondale High School w stanie Michigan, które opisały funkcjonowanie swojej szkoła, realizującej w pełni odwrócone kształcenie, zdobywającą sobie popularność ideę wykorzystania technologii do wzmocnienia personalizacji, motywacji i kreatywności uczniów; oraz Włodzisław Duch, który mówił na temat mózgu i nauczania. Dla uczestników z Polski, wystąpienia M. Resnicka i nauczycielek z USA były jednocześnie przekładane, zaś profesor Duch prowadził swoje rozważania po angielsku i po polsku. Wystąpili także przedstawiciele sponsorów, Vaithegi Vasanthakumar, reprezentująca platynowego sponsora firmę Pearson, oraz John  Davies reprezentujący złotego sponsora firmę Intel.

Zgodnie z tradycją konferencji IwE, dużą popularnością cieszyły się zorganizowane w jej ramach warsztaty, które odbywały się w pomieszczeniach Wydziału. Konferencja WCCE i wykładowa część konferencji IwE miały miejsce w pomieszczeniach Collegium Humanisticum.

W dniach 1 i 6 lipca odbyło się również na naszym Wydziale posiedzenie TC 3 – IFIP Technical Committee on Education.

Materiały konferencji WCCE i IwE, zawierające teksty i streszczenia wystąpień, zostały wydane w czterech tomach przez Wydawnictwo UMK przed rozpoczęciem konferencji. Inne materiały, jak opisy warsztatów prowadzonych w ramach konferencji IwE, zostały zamieszczone w serwisie internetowym (http://edu.rsei.umk.pl/iwe2013/).

Podczas konferencji można było zapoznać się z ofertą firm edukacyjnych oraz wystawców, zarówno na ich stoiskach, jak i w trakcie wykładów i warsztatów.

Pracami organizacyjnymi opisanych przedsięwzięć kierowali Maciej M Sysło (WMiI UMK w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski) i Anna Beata Kwiatkowska (WMiI UMK w Toruniu, Oddział Kujawsko-Pomorski PTI).

Więcej informacji na temat konferencji WCCE i IwE znajduje się na ich stronach internetowych http://wcce2013.umk.pl i http://edu.rsei.umk.pl/iwe2013/. Szczegółowe sprawozdanie z organizacji i przebiegu obu konferencji będzie dostępne w późniejszym terminie.

17th Workshop On Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis

W dniach 11-14 czerwca odbędzie się w na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu 17 edycja warsztatów z geometrii stochastycznej, stereologii i analizy obrazów (17TH WORKSHOP ON STOCHASTIC GEOMETRY, STEREOLOGY AND IMAGE ANALYSIS).

Odbywające się w cyklu dwuletnim, interdyscyplinarne warsztaty gromadzą badaczy i praktyków pracujących z losowymi obiektami o naturze geometrycznej. Celem konferencji jest upowszechnienie osiągnięć wszystkich zagadnień geometrii stochastycznej, w tym, m.in. procesów punktowych, geometrii całkowej, stereologii, dyskretnych i ciągłych perkolacji, grafów losowych, statystyki przestrzennej,  obrazowania biologicznego oraz  ich zastosowań, m.in. w konstruowaniu sieci komunikacyjnych.

W warsztatach uczestniczyć będzie ok. 80 badaczy z kilkunastu krajów Europy i świata.

 

Sesja Pamięci Tomasza Schreibera

10 czerwca 2013 roku odbędzie się sesja poświęcona pamięci Tomasza Schreibera. Tomasz Schreiber był niezwykle zdolnym matematykiem, urodzonym i wykształconym w Toruniu, profesorem Wydziału Matematyki i Informatyki UMK,  który zmarł 1 grudnia 2010 roku, po ciężkiej chorobie, w wieku zaledwie 35 lat.

(Tomasz Schreiber’s Memorial Session,  www.tsms.umk.pl ).            

W trakcie sesji naukowej poświeconej pamięci Tomasza Schreibera,  7 wybitnych naukowców z zagranicy, zaproszonych przez prof. Josepha Yukicha z prestiżowego Lehigh University  (Pensylwania, USA), przedstawi referaty związane z pracą naukową zmarłego. Z okazji sesji przygotowana została również książka zawierająca wszystkie opublikowane prace Tomasza Schreibera.

Sesja odbędzie się pod patronatem Pana Michała Zaleskiego, Prezydenta Miasta Torunia.

Wieczorem, o godz. 19:30, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, odbędzie sie koncert okolicznościowy, podczas którego wystąpią m.in. Marcin Zdunik (wiolonczela), Aleksandra Świgut (fortepian), Dobromiła Jaskot, która wykona swoją fortepianową kompozycję Bright Star, poświęconą pamięci Tomasza Schreibera, oraz prof. dr hab. Włodzisław Duch, prorektor UMK, który będzie improwizował na tematy Johanna Sebastiana Bacha.

Koncert organizowany jest we współpracy z Towarzystwem Bachowskim w Toruniu.

 

               Szczegółowy program części naukowej sesji wygląda następująco:

               

Pierre Calka
Université de Rouen, France

Limit theorems for random polytopes

Roberto Fernández
Universiteit Utrecht, The Netherlands

Models with exclusions: Discretization and perfect simulation

Hans-Otto Georgii
Ludwig Maximilians Universität München, Germany

Branching random tessellations with interaction - a last project of Tomasz Schreiber

Eva B. Vedel Jensen
Aarhus Universitet, Denmark

A spatio-temporal model for fMRI data - with a view to resting state networks

Günter Last
Karlsruher Institut für Technologie, Germany

Clark-Okone type martingale representations for Poisson martingales

Marie-Colette van Lieshout
Centrum Wiskunde & Informatica, The Netherlands

Discrete multi-colour random mosaics with an application to network extraction 
 

Matthew Penrose
University of Bath, England

Random parking and rubber elasticity

 

VII Wykład Aleksandra Nagajewa nt. twierdzeń granicznych teorii prawdopodobieństwa

9 czerwca 2013 roku  odbędzie się VII Wykład im. Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa. Wykładowcą będzie prof.  Herold Dehling z Ruhr-Universität Bochum (Niemcy) , a wykład będzie nosił tytuł  “Limit theorems for some robust change point tests in the presence of dependent data”

Wykład rozpocznie się o 16:00 w sali Konferencyjnej WMiI UMK. Po wykładzie, na patio WMiI odbędzie się tradycyjny Piknik Prawdopodobieństwa i Statystyki.

Przypomnijmy, ze Aleksander Nagajew był profesorem UMK w latach 1994-2005.
W tym roku mija 76. rocznica Jego urodzin.

Podczas XXVI European Meeting of Statisticians, Toruń 2006, odbyła się specjalna sesja poświęcona pamięci i osiągnięciom prof. Nagajewa. Od 2007 roku corocznie odbywają się Wykłady im. Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa, z udziałem najwybitniejszych specjalistów z Europy i świata.

Dotychczasowi wykładowcy:
2007 - prof. Anatoli Mogulskij z Sobolev Institute of Mathematics, Nowosybirsk, Rosja.
2008 - prof. Thomas Mikosch z University of Copenhagen, Dania.
2009 - prof. Richard C. Bradley z Indiana University,  Bloomington, USA.
2010 - prof. Paul Doukhan z Université de Cergy-Pontoise, Francja.
2011 - prof. Magda Peligrad z University of Cincinnati , USA.
2012 - prof. István Berkes z Graz University of Technology, Austria.

Niemiecko-Polska Wspólna Konferencja z Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej

Niemiecko-Polska Wspólna Konferencja z Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej (German-Polish Joint Conference on Probability and Mathematical Statistics), która odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w dniach 6-9 czerwca 2013 roku jest pierwszym tego rodzaju wspólnym przedsięwzięciem środowisk probabilistycznych i statystycznych obu krajów.  

Inicjatorami  spotkania byli prof. Herold Dehling z Ruhr-Universität w Bochum oraz prof. Adam Jakubowski z UMK, naukowcy o podobnych zainteresowaniach i przyjaciele od ponad 25 lat. Poznali się osobiście, gdy A. Jakubowski, jako stypendysta fundacji Alexandra von Humboldta, przebywał w Getyndze w 1987 i 1988 roku.

Konferencja GPPS umożliwi wzajemną prezentację osiągnięć naukowych oraz możliwość zawiązania nowych międzynarodowych przyjaźni w urokliwej scenerii toruńskiego Starego Miasta. Jak na standardy konferencji o charakterze matematycznym, GPPS cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wśród blisko 290 zarejestrowanych uczestników, jest ponad 100 Niemców, 130 Polaków oraz ponad 50 reprezentantów innych nacji. Przygotowane przez studentów WMiI prezentacje i wizualizacje danych (http://www.gpps.umk.pl/? q=node/98 )  dają  wgląd w statystyki związane z konferencją GPPS. Program konferencji, obejmujący ponad 200 wystąpień,  można znaleźć na stronie  www.gpps.umk.pl

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Dni Prawdopodobieństwa i Statystyki - informacja i program

W dniach 5-14.06. br. na Wydziale Matematyki i Informatyki w ramach międzynarodowego Roku Statystyki 2013 odbędzie się szereg wydarzeń pod wspólną nazwą Dni Prawdopodobieństwa i Statystyki. Zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestnictwa w sesjach i wykładzie, które mają charakter otwarty.

 

Międzynarodowy Rok Statystyki 2013 („Statistics2013”) to ogólnoświatowa akcja, która czcząc 300 rocznicę publikacji dzieła Jakuba Bernoullego „Ars Conjectandi” („Sztuka przewidywania”), ma upowszechnić współczesne osiągnięcia nauk statystycznych. Wspólnym wysiłkiem organizacji statystycznych z całego świata, Międzynarodowy Rok Statystyki ma propagować znaczenie statystyki wśród szeroko pojętej społeczności naukowej, użytkowników danych w środowiskach finansowych i rządowych, dziennikarzy, decydentów, pracodawców, studentów i opinii publicznej. 

Najważniejsze cele Międzynarodowego Roku Statystyki to:
-Zwiększenie powszechnej świadomości wagi i wpływu statystyki na wszelkie aspekty życia społecznego;
-Wspieranie zawodów związanych ze statystyką, zwłaszcza wśród młodych ludzi;
-Promocja kreatywności i rozwoju niesionych przez nauki związane z prawdopodobieństwem i statystyką.

W chwili obecnej udział w działaniach prowadzonych pod egidą Międzynarodowego Roku Statystyki 2013 zadeklarowało ponad 2000 instytucji z całego świata, w tym wiele szkół średnich, zwłaszcza w USA. Formy działalności w ramach MRS 2013 są rozmaite: od sesji naukowych połączonych z wykładami otwartymi (np. “Probability and Statistics Day at University of California, San Diego” http://www.math.ucsd.edu/ProbStatsDay/program.html), poprzez publikację artykułów  nt. przyszłości nauk statystycznych (np. numer lipcowy czasopisma „Stochastic processes and their aplications”,  http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044149/123/7 ) po wykład „Determinism and Probability in Musical Thought” („Determinizm a prawdopodobieństwo w myśli muzycznej”) autorstwa muzyka nazwiskiem Luca Cori i prawykonanie jego kompozycji „Symphony Ypnos”   przez orkiestrę symfoniczną uniwersytetu w Guanajuato (Meksyk).

Podstawowym źródłem informacji nt. obchodów MRS jest strona www.statistics2013.org,

prowadzona przez American Statistical Association.  Działania w ramach MRS 2013 koordynuje Komitet Sterujący (http://www.statistics2013.org/statistics2013-global-supporters/steering-committee/), w skład którego wchodzą przedstawiciele najważniejszych światowych organizacji statystycznych: International Statistical Institute, American Statistical Association, Royal Statistical Society, Institute of Mathematical Statistics, International Biometric Society. Z ramienia Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability członkiem Komitetu Sterującego jest prof. Adam Jakubowski z UMK.    

 

Program Dni Prawdopodobieństwa i Statystyki:

5.06.2013

Sesja specjalna „Prawdopodobieństwo i statystyka dla nauki i technologii”  http://bs2013.pl/sesja *

6-9.06.2013

Konferencja międzynarodowa „German-Polish Joint Conference on Probability and Mathematical Statistics” http://www.gpps.umk.pl

9.06.2013

VII Wykład Aleksandra Nagajewa nt. Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa *
Wykładowca: Herold Dehling

10.06.2013

Sesja „Tomasz Schreiber’s Memorial Session”  www.tsms.umk.pl *

11-14.06.2013

Warsztaty międzynarodowe „17th Workshop on Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis” www.sg2013.umk.pl

* Wydarzenie ma charakter otwarty.

Międzynarodowy Rok Statystyki: sesja specjalna „Prawdopodobieństwo i statystyka dla nauki i technologii”

Obchody Międzynarodowego Roku Statystyki 2013 w Polsce zostaną zainaugurowane przez sesję specjalną  „Prawdopodobieństwo i statystyka dla nauki i technologii”, która odbędzie się 5 czerwca 2013 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki.

Zaproszeni wykładowcy posiadają bogate doświadczenie praktyczne, a przygotowane przez nich wykłady przedstawiają niektóre z najbardziej spektakularnych zastosowań metod statystycznych i probabilistycznych. Wykłady mają charakter popularnonaukowy i są przeznaczone dla szerokiej publiczności.

Wieczorna rozmowa z prof. Jerzym Zabczykiem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, poświęcona będzie ewolucji rozumienia tajemniczego pojęcia prawdopodobieństwa.

Program Sesji Specjalnej pod auspicjami Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk

PRAWDOPODOBIEŃSTWO I STATYSTYKA DLA NAUKI I TECHNOLOGII

CZĘŚĆ KONFERENCYJNA SESJI
● 12:30 - 12:45 Otwarcie
● 12:45 - 13:30 Bartłomiej Błaszczyszyn (INRIA, Francja) - Losowa geometria  sieci telefonii komórkowej
● 13:30 - 14:15 Jacek Jakubowski (UW, Warszawa) - Prawdopodobieństwo w finansach - niezbędne narzędzie czy zbędny ozdobnik
● 14:15 - 15:00 późny lunch
● 15:00 - 15:45 Zbigniew Szkutnik (AGH, Kraków) - Stochastyczne problemy odwrotne - od fizyki wysokich energii do ornitologii
● 15:45 - 16:30 Jacek Koronacki (IPI PAN, Warszawa) - Wnioskowanie statystyczne w przypadku danych o wielkim wymiarze - wyzwanie niesione przez nauki o życiu i nie tylko
● 16:30 - 17:00 przerwa kawowa

17:00 ROZMOWA Z PROF. JERZYM ZABCZYKIEM
,,Czy już rozumiemy pojęcie prawdopodobieństwa?”

300 lat po publikacji ,,Ars Conjectandi’’ Jakuba Bernoullego.

Prowadzący Adam Jakubowski (UMK, Toruń)

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki

W dniach 27-31 sierpnia 2012 roku na naszym Wydziale odbędzie się konferencja Toruńska Letnia Szkoła Matematyki, organizowana przez Koło Naukowe Matematyków i Samorząd Studencki. Tematyką TLSM 2012 jest algebra.

Dokładne informacje dostępne są na stronie http://tlsm.mat.umk.pl.

Minikonferencja Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych

W dniach 13-14 kwietnia 2012 roku na WMiI odbędzie się czwarta minikonferencja Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych. Konferencja jest otwarta dla wszystkich doktorantów nauk matematycznych, nie tylko uczestników ŚSDNM. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://minikonf-ssdnm.mat.umk.pl
Zapraszamy!

Konferencja PPAM 2011

W dniach 10-13 września 2011 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się konferencja naukowa 9th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2011).

Konferencja PPAM jest wydarzeniem cyklicznym o dużej renomie w środowisku naukowym i jest poświęcona nowoczesnym technikom programowania równoległego i rozproszonego oraz zastosowań matematyki ze szczególnym naciskiem na zastosowania w informatyce. O znaczeniu konferencji świadczy 270 uczestników w tym ponad 130 uczestników spoza Polski oraz znacząca liczba uczestników z USA i Azji.

Konferencja obok wykładów plenarnych jest okazją do prezentacji wyników naukowych w sesjach równoległych poświęconych szczegółowym zagadnieniem istotnym dla współczesnej informatyki, na przykład związanych z optymalizacją obliczeń na procesory wielordzeniowe czy karty graficzne.

Transmisję internetową z referatów plenarnych konferencji pod adresem tv.umk.pl poprowadziła Telewizja UMK. Konferencja została organizowanaprzez Politechnikę Częstochowska wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK.

Zorganizowanie tegorocznej edycji konferencji w Toruniu jest efektem wieloletnich starań toruńskich informatyków, jednocześnie jest uznaniem dla walorów miasta i możliwości organizowania dużych wydarzeń naukowych na WMiI.

Informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.ppam.pl.

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki 2011

W dniach 22-26 sierpnia 2011 roku na naszym Wydziale odbędzie się konferencja Toruńska Letnia Szkoła Matematyki 2011, organizowana przez Koło Naukowe Matematyków i Samorząd Studencki. Tematyką TLSM 2011 jest analiza niegładka oraz teoria gier.

Dokładne informacje dostępne są na stronie http://tlsm.mat.umk.pl.

VIII Konferencja "Informatyka w Edukacji" IwE2011

VIII Konferencja "Informatyka w Edukacji" organizowana przez nasz Wydział wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbędzie się w dniach 5-6 lipca 2011 roku. Do 22 czerwca 2011 roku czynna jest rejestracja na warsztaty konferencji. Bliższe informacje znajdują się na stronie http://www.rsei.umk.pl/pti/.

Tematyka konferencji to informatyka widziana okiem artysty, myślenie komputacyjne, mapy informacji, jak uniwersytet uczy dzisiaj tych, którzy będę uczyć jutro, jak efektywnie zarządzać czasem oraz tradycyjnie: metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej, praca z uczniem uzdolnionym informatycznie, multimedia, technologie sieciowe i internetowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy każdego nauczyciela, e-nauczanie w pracy każdego nauczyciela.
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

DotNetMeeting.pl - Konferencja o Windows Phone 7 i programowaniu gier

26 marca 2011 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbędzie się konferencja programistyczna DotNetMeeting. Wydarzenie poświęcone będzie systemowi Windows Phone 7 oraz programowaniu grafiki 3D. Podczas wykładów, prowadzonych przez najwyższej klasy programistów, przedstawiony zostanie najnowszy system operacyjny Microsoftu dla urządzeń mobilnych, dowiemy się jak tworzyć aplikacje na WP7 oraz zostaniemy wprowadzeni w trójwymiarowy świat gier, poznając możliwości technologii XNA 4.0 oraz CUDA.

 

Podczas konferencji będzie można wygrać atrakcyjne nagrody za aktywny udział oraz w drodze losowania spośród ankiet zebranych na koniec konferencji. Dzięki wsparciu firmy AIS.PL, w trakcie przerwy obiadowej wszystkim uczestnikom oferujemy poczęstunek w postaci pizzy.

Wydarzenie organizowane jest przez Toruńską Grupę Deweloperów .NET przy wsparciu Microsoft, Wydziału Matematyki i Informatyki oraz sponsorów. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji na stronie internetowej konferencji, dostępnej pod adresem www.dotnetmeeting.pl. Zapisy już ruszyły i potrwają do wyczerpania wolnych miejsc. Dla pierwszych 100 uczestników serwis TekPub ufundował gwarantowaną nagrodę o wartości $19 każda.

Zapraszamy!
zespół TGD.NET

Konferencja "Spectral theory of dynamical systems"

W dniach 3-8 października 2010 roku, w ramach minisemestru CODY Autumn 2010, odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja "Spectral theory of dynamical systems", której współorganizatorami są pracownicy WMiI UMK: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk i dr hab. Krzysztof Frączek, prof. UMK.

http://www.impan.pl/~autumn10/

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki

W dniach 23-27 sierpnia 2010 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się druga edycja warsztatów naukowych pod nazwą ,,Toruńska Letnia Szkoła Matematyki".

Letnia szkoła zorganizowana została przez Koło Naukowe Matematyków UMK oraz Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego WMiI, przy wsparciu władz Wydziału i Uczelni. Tematyka obejmowała matematykę dyskretną oraz teorię prawdopodobieństwa. Wykłady kursowe przeprowadzili: prof. Taras Banakh (Lwów), prof. dr hab. Marek Bożejko (UWr), prof. dr hab. Adam Jakubowski (UMK), prof. Igor Protasov (Kijów), dr hab. Aleksander Rutkowski (PW), dr hab. Tomasz Schoen (UAM). Poza udziałem w kursach uczestnicy mieli możliwość wygłoszenia referatów.

W Toruńskiej Letniej Szkole Matematyki wzięło udział 56 uczestników. Byli to studenci i doktoranci 11 polskich uczelni.

Toruńska Letnia Szkoła Matematyki

W dniach 31 sierpnia - 04 września 2009 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbyły się warsztaty pod nazwą „Toruńska Letnia Szkoła Matematyki: Współczesne trendy w matematyce”.

Impreza została zorganizowana wspólnymi siłami Koła Naukowego Matematyków UMK i Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WMiI, przy życzliwości władz Wydziału. Opiekę naukową nad warsztatami objęli: prof. Taras Banakh, dr Zdzisław Dzedzej, prof. Stanisław Kasjan, prof. Andrzej Rozkosz i prof. Piotr Zakrzewski.
Warsztaty zostały zaplanowane w formie szkoły, podczas której odbywały się zarówno wykłady kursowe zaproszonych gości, jak i referaty uczestników. Tematyka skupiała się wokół czterech głównych nurtów: algebry, analizy matematycznej i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz podstaw matematyki. Głównym celem warsztatów było poszerzenie zainteresowań naukowych uczestników, a także nawiązanie i zacieśnienie współpracy ze studentami innych ośrodków matematycznych. W Toruńskiej Letniej Szkole Matematyki wzięło udział ok. 50 uczestników. Byli to studenci i doktoranci uczelni polskich i ukraińskich.

Konferencja mathPAD 2009

W dniach  17 - 21 sierpnia, 2009 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbywa się konferencja mathPAD 2009, której kierownikiem jest prof. Mirosław Majewski. Na WMiI UMK konferencja mathPAD jest organizowana po raz szósty.

Celem konferencji jest zaprezentowanie  ciekawych zastosowań technologii komputerowych w nauczaniu matematyki (programy:  Cabri, Geometer's Sketchpad, Scientific Notebook, Matlab Symbolic Math Toolbox oraz Microsoft Math).  W konferencji bierze udział ponad  70 uczestników: nauczyciele matematyki oraz pracownicy uczelni wyższych zajmujący się dydaktyką matematyki. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dodatkowe informacje można znaleźć na  stronie:  http://mathcas.wordpress.com .

— 100 Items per Page
Wyświetlanie 36 rezultatów.