Konkurs Informatyczny

Konkurs Informatyczny organizowany jest przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży oraz pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia informatyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

Konkurs ma charakter algorytmiczny. Jednocześnie konkurs ma znaczący charakter internetowy przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowoczesnych języków programowania do zestawu narzędzi za pomocą których mogą być wykonywane rozwiązania. W szczególności dotyczy to typowych języków wykorzystywanych przy tworzeniu serwisów internetowych takich jak PHP, JavaScript oraz Java.

Od roku szkolnego 2009/2010 Konkurs Informatyczny nie odbywa się. Osoby zainteresowane programowaniem w C lub Javie zapraszamy do udziału w Regionalnym Kole Informatycznym prowadzonym on-line przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK.