Kangur Matematyczny

Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy: 

  • Kategoria Żaczek - klasy 2 szkół podstawowych;
  • Maluch  -  klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
  • Beniamin  -  klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
  • Kadet  -  klasy I i II gimnazjów;
  • Junior  -  klasy III gimnazjów, I liceów i techników;
  • Student  -  klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

 Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs informatyczny Bóbr

Konkurs Bóbr to międzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej powołany do życia w 2004 roku na Litwie.

 Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu matematycznego Kangur. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem uczniów we wszystkich typach szkół i jest już organizowany w wielu krajach. Konkurs organizowany jest przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK i firmę Vulcan.

Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza

Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki.

Konkurs jest organizowany przez Toruński Oddział PTM.

Liga Zadaniowa

Celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych. Organizatorzy poprzez uczniów, widzieli w dalszej perspektywie aktywizację środowiska nauczycieli matematyki na rzecz pracy z młodzieżą zainteresowaną poznawaniem matematyki. 

Liga Zadaniowa

Regionalne Koło Matematyczne

Regionalne Koło Matematyczne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 
W latach 2007-2009 zajęcia były finansowane ze środków własnych oraz grantów MEN. W roku szkolnym 2009/10 zajęcia finansowane są w ramach PO KL.

Konkurs Informatyczny WMiI

Konkurs Informatyczny WMiI przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadania konkursowe mają charakter algorytmiczny. Do ich rozwiązania wymagana jest znajomość  technologii internetowych oraz nowoczesnych narzędzi programistycznych takich jak Java czy PHP.

Konkurs organizowany jest od roku 1990 (od roku 2000 w zmienionej formule) i jest najstarszym konkursem informatycznym w Polsce.

Uwaga. Obecnie Konkurs Informatyczny nie jest organizowany.