Postępowania awansowe

Postępowania o nadanie stopnia doktora

Przejdź do postępowań o nadanie tytułu profesora

Przejdź do postępowań habilitacyjnych


Przemysław Berk

Recenzja - prof. J. Kotus
Recenzja - prof. A. Zdunik

Postępowanie zakończone

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim
Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim
Ogłoszenie o obronie

Bartosz Bieganowski

Recenzja - prof. W. Kryszewski
Recenzja - prof. A. Szulkin

Postępowanie zakończone

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim
Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim
Ogłoszenie o obronie

Adrian Falkowski

Recenzja - prof. J. Jakubowski
Recenzja - dr hab. M. Magdziarz

Postępowanie zakończone

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim
Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim
Ogłoszenie o obronie

Jakub Kiszkiel

Recenzja - prof. M. Izydorek
Recenzja - prof. J. Jezierski

Postępowanie zakończone

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim
Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim
Ogłoszenie o obronie

Piotr Kokocki

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim
Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim

Postępowanie zakończone

Recenzja - prof. J. Cholewa
Recenzja - dr hab. G. Gabor
Recenzja - prof. K. Rybakowski
Ogłoszenie o obronie

Marta Kowalczyk

Recenzja - dr hab. Maria Przybylska
Recenzja - prof. Piotr Zgliczyński

Postępowanie zakończone

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim
Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim
Ogłoszenie o obronie

Jakub Siemianowski

Recenzja - prof. T. Dłotko
Recenzja - prof. M. Izydorek

Postępowanie zakończone

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim
Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim
Ogłoszenie o obronie

Mateusz Topolewski

Recenzja - prof. J. Jakubowski
Recenzja - prof. Ł. Stettner

Postępowanie zakończone

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim
Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim
Ogłoszenie o obronie