Postępowania awansowe

Postępowania habilitacyjne

Przejdź do postępowań o nadanie tytułu profesora

Przejdź do postępowań o nadanie stopnia doktora


Oskar Maria Baksalary

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem

Aleksander Ćwiszewski

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem

Bartłomiej Dyda

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem

Zdzisław Dzedzej

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji
Harmonogram
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem

Piotr Jędrzejewicz

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwala RW wraz z uzasadnieniem

Tomasz Klimsiak

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem

Joanna Kułaga-Przymus

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem

Krzysztof Leśniak

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej

Piotr Malicki

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem

Andrzej Mróz

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem

Ewa Tyszkowska

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem

Janusz Zieliński

Wniosek
Autoreferat

Postępowanie zakończone

Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała RW wraz z uzasadnieniem