Aktualności

Tryb zawierania umów i wzory umów oraz rachunków regulują m.in.:

  • Pismo Okólne Nr 3 Rektora UMK z dnia 1 sierpnia 2016 r. Wytyczne dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Zarządzenie Nr 124 Rektora UMK z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
  • Zarządzenie Nr 134 Rektora UMK z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 124 Rektora UMK z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.

Dokumenty

Nauczycieli (tj. szkolnych opiekunów praktyk) prosimy o wypełnienie formularza oświadczenia (załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 134 Rektora UMK z dn. 29.08.2016 r.) w wersji PDF albo w wersji WORD.