Image
Studia podyplomowe w zakresie projektowania i administracji serwisów WWW pozwolą na wejście w świat najbardziej potrzebnych web developerowi umiejętności. 

Dlaczego te studia?

Studia podyplomowe w zakresie Projektowania i Administracji Serwisów WWW pozwolą zdobyć wykształcenie pozwalające na aktywną pracę w dziecinie projektanta i administratora serwisów www, co jest jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności w wielu miejscach pracy.

Studia będą podejmowały tematykę podstaw tworzenia interfejsów użytkownika (frontend) oraz tematykę administracji serwerami i programowania aplikacji serwerowych (backend) używając do tego wybranych popularnych języków programowania.

Wśród tematyki frontend, poruszone będą zagadnienia związane z HTML, CSS, Javascript (w tym jQuery oraz Angular.JS). Backend to zagadnienia związane z Java (Liferay), Ruby, PHP(Symfony, Concrete5). Poruszone będą również zagadnienia baz danych, User Experience, bezpieczeństwa serwerów i serwisów internetowych oraz pozycjonowania serwisów w wyszukiwarkach.

Studia podyplomowe pozwolą na rozpoczęcie pracy Web Developera w zakresie programowania rozwiązań frontend i backend.

Zajęcia w ramach tych studiów skupiają się na aspektach praktycznych tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem różnorodnych technologii.

Do minimum ograniczone są podające formy zajęć. Ogromny nacisk położony jest na zagadnienia praktyczne.

Kto prowadzi zajęcia?

Damian Kurpiewski

Programista iOS, Javascript, Ruby i od pewnego czasu także Python. Współzałożyciel startupu InsBird oraz pracownik IPI PAN.

Michał Dudkiewicz

.

Dariusz Borkowski

Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. Zajmuje się problemami cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów, metod numerycznych, teorii prawdopodobieństwa oraz analizy stochastycznej. Jest ekspertem programowania w językach C, C++, C#, Java oraz MATLAB

Bartosz Celmer

 

Błażej Zyglarski

Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. Od lat związany zawodowo i hobbystycznie z technologiami mobilnymi. Prezes Fundacji Rozwoju Informatyki WMiI UMK, Kierownik Pracowni Technologii Mobilnych WMiI UMK. Progamista iOS.

Andrzej Kurpiel

Doktor nauk matematycznych.  Od lat zajmuje się nauczaniem technologii IT, w szczególności skupia się na bezpieczeństwie systemów sieciowych.

Michał Olszewski

Projektant User Experience z 5 letnim doświadczeniem. Od 3 lat dba o doświadczenie użytkowników serwisów Grupy Allegro, zarówno tych mobilnych jak i desktopowych.

Paweł Lebioda

Wieloletni praktyk technologii mobilnych, webowych i sieciowych. Od lat zajmuje się nauczaniem technologii IT.

Grzegorz Marczak

Wieloletni praktyk technologii sieciowych i bezpieczeństwa sieci. Od lat zajmuje się nauczaniem technologii IT.

Marta Burzańska

 

 

Przedmioty na studiach podyplomowych

 

W trakcie roku akademickiego będziesz uczestniczyć w następujących przedmiotach:

 • User Experience w WWW (wykład)
Podstawy projektowania produktów cyfrowych z naciskiem na serwisy WWW. Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda proces projektowy, z jakich narzędzi korzystają projektanci i jak ich używać. Każde z narzędzi będzie wykonywane przez uczestników w grupach lub pojedynczo.
1. Czym jest User Experience.
2. Proces projektowy.
3. Narzędzia projektanta.
4. Testy użyteczności.
5. Od szkicu do prototypu.
6. Responsive Web Design.
 
 • Technologie serwerowe WWW (warsztaty)
Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z instalacją i konfiguracją najpopularniejszych serwerów WWW. W ramach zajęć uczestnicy poznają zasady administracji serwerami oraz ich integracji z innymi usługami. Duży nacisk położony będzie na bezpieczeństwo oraz optymalizację wydajności.
Program zajęć:
1. Podstawowe informacje o architekturze i działaniu serwerów WWW
2. Apache HTTP Server
3. Serwery JEE
4. Microsoft Web Platform
5. Serwery WWW typu embedded
6. Optymalizacja wydajności
7. Bezpieczeństwo serwerów WWW
 
 • Bazy Danych dla  www (mysql) (warsztaty)
Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z instalacją i konfiguracją najpopularniejszych baz danych wykorzystywanych w WWW. W ramach zajęć uczestnicy poznają zasady administracji serwerami baz danych oraz ich integracji z innymi usługami. Wprowadzone zostaną również podstawowe zagadnienia zwiąane z zapytaniami sql i projektowaniem baz danych
Program zajęć:
1. Podstawowe informacje o architekturze i działaniu serwerów baz danych
2. Instalacja i konfiguracja serwera mysql
3. Schematy baz danych – projektowanie
4. Podstawy języka SQL
5. Klucze obce i własne
6. Zapytania i zależności 
 
 • Programowanie PHP (warsztaty)
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z językiem PHP, środowiskiem developerskim Aptana Studio. W ramach zajęć studenci poznają metody tworzenia aplikacji www za pomocą języka PHP. Zostanie omówiona komunikacja ze źródłem danych takim jak baza danych mySQL. Przedstawione zostaną metody dynamicznego generowania dokumentów PDF, dynamicznego generowania elementów graficznych i plików MSExcel. W ramach zajęć zostaną omówione dobre praktyki programistyczne z wykorzystaniem PHP
Program zajęć:
1. Aptana Studio
2. PHP wprowadzenie
3. PHP i źródła danych
4. PHP i mysql
5. PHP i dynamiczne generowanie treści PDF
6. PHP i dynamiczne generowanie plików graficznych
7. PHP i export do MSEXcel
8. PHP i sesja, logowanie
 
 • Responsywne strony www z HTML5 i CSS3  (warsztaty)
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi technologiami wykorzystywanymi do tworzenia aplikacji i serwisów internetowych. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z językiem HTML5 oraz arkuszami stylu CSS3.
Omówione zostaną aspekty tworzenia stron WWW z uwzględnieniem technik przygotowania serwisu www dla urządzeń mobilnych i różnych wersji przeglądarek.
Studenci zapoznają się z dobrymi praktykami oraz z przykładami, których nie należy stosować.
Program zajęć:
1. HTML5 wprowadzenie
2. Formularze w HTML5 i elementy multimedialne w HTML5
3. CSS3 wprowadzenie
4. Model pudełkowy 
5. Rezponsywny layout
6. Bootstrap
7. W3.CSS
8. Narzędzia validacji stron www (poprawnośc syntaktyczna, zgodność z urządzeniami mobilnymi)
 
 • Portale PHP - Concrete5 - administracja i tworzenie rozszerzeń (warsztaty)
W ramach zajęć uczestnik pozna portal Concrete 5 - instalację, tworzenie treści oraz administrację. Nauczy się rozszerzać portal o własne elementy
Program zajęć:
1. Instalacja Concrete5
2. Tworzenie indywidualnego portalu - zarządzanie treścią
3. Administracja portalu 
4. Tworzenie dodatków - single pages, bloki, elementy
1. Dokumentacja Concrete5 (online)
2. Dokumentacja Javascript (online)
3. Dokumentacja HTML5 (online)
4. Dokumentacja jQuery (online)
5. Dokumentacja PHP (online)
 
 • Programowanie  Javascript, jQuery i UX (warsztaty)
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi technologiami wykorzystywanymi do tworzenia aplikacji i serwisów internetowych. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z językiem Javascript oraz frameworkami  (jQuery) pozwalającymi na łatwą pracę z tym językiem w różnych przeglądarkach.
Omówione zostaną aspekty tworzenia stron WWW ze szczególnym uwzględnieniem User Experience w  różnych wersjach przeglądarek.
Studenci zapoznają się z dobrymi praktykami oraz z przykładami, których nie należy stosować. 
Program zajęć:
1. Javascript
2. Jquery
3. UX  w przeglądarkach
 
 • Programowanie  AngularJS (warsztaty)
W ramach zajęć uczestnik pozna bibliotekę AngularJS. Nauczy się tworzyć aplikacje w JavaScript wykorzystujące takie aspekty AngularJS jak: data binding, services, data insertions, wzorce oraz dyrektywy. Pozna metody debuggingu oraz optymalizacji aplikacji wykorzystującej AngularJS
Program zajęć:
1. Wstęp do biblioteki AngularJS.
2. Data binding - tworzenie kontrolera, podłączanie danych, iteracje, filtrowanie danych
3. Usługi oraz data insertions - usługi, AJAX, promise
4. Wzorce oraz przekierowania - proste wzorce, obsługa stanów, model master/detail.
5. Dyrektywy  - dyrektywy proste oraz wzorcowe, zasięg dyrektyw.
6. Zawansowane wykorzystywanie AngularJS - zdarzenia, moduły, przestrzenie nazw, dobre praktyki programowania w AngularJS
 
 • Programowanie we frameworku Symfony (warsztaty)
Symfony jest jednym z najpopularniejszych frameworków języka PHP służących do
tworzenia stron internetowych w oparciu o wzorzec MVC. Celem kursu jest
przedstawienie zarówno wzorca MVC jak i stworzenie projektu w oparciu o Symfony.
 
- Podstawowe informacje
 - Co należy wiedzieć o MVC na początku?
 - Symfony
  - Podstawowe informacje o Symfony
  - Instalacja Symfony
  - Jak działa Symfony, jak piszę się w Symfony?
  - Podstawy pracy z Symfony
  - Bundle
 
- Kontroler
 - Rola kontrolera w MVC
 - Kontroler w Symfony
  - Podstawowy Routing i Kontroler
  - Kontroler - bardziej zaawansowane użycie
  - Routing - konfiguracja dla całej aplikacji
 
- Widok
 - Rola widoku w MVC
 - Widok w Symfony
  - Twig
  - Podstawowa składnia Twiga
  - Dziedziczenie i załączanie
  - Linki i aktywa
  - Tłumaczenia
 
- Model
 - Rola modelu w MVC
 - Model w Symfony
  - Doctrine
  - Rozpoczęcie pracy z Doctrine
  - Proste encje
  - Relacje i Doctrine
  - DQL i repozytoria encji
 
- Wbudowane komponenty Symfony
 - Formularze
 - Pisanie własnych poleceń konsolowych
 
- Zewnętrzne komponenty Symfony
 - SwiftMailer
 - FOS/UserBundle
 - FOS/JsRouting
 - Panel EasyAdmin
 
 • Podstawy języka Java (warsztaty)
Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi metodami i technikami programowania obiektowego oraz sieciowego w języku Java.
Student w ramach tego przedmiotu nauczy się
1. Podstaw wiedzy związanej z programowaniem w języku Java.
2. Wiedzy dotyczącej programowania sieciowego z wykorzystaniem języka Java.
3. Pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym. 
4. Projektować i analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej. 
5. Projektować i zaprogramować serwera i klienta zadania komunikacyjnego z użyciem gniazd i różnych protokołów transportowych.
6. Myśleć twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań. 
 
Program zajęć
1. Podstawy języka Java
2. Klasy, obiekty, referencje
3. Decyzje i wyjątki
4. Polimorfizm, klasy abstrakcyjne, interfejsy, klasy wewnętrzne
5. Wątki
6. GUI i zdarzenia
7. Gniazda, protokół połączeniowy i bezpołączeniowy.
8. Serwlety, metody wywoływania, obsługa protokołu HTTP
9. Zdalne wywoływanie metod - RMI
10. Obsługa baz danych
 
 • Portale internetowe - Liferay - instalacja i administracja (warsztaty)
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z instalacją i konfiguracją systemu portalowego Liferay oraz podstawowymi działaniami administracyjnymi, takimi jak zarządzanie użytkownikami, witrynami i treścią. Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego ćwiczenia podstawowych prac serwisowych i radzenia sobie w przypadku awarii.
Program zajęć:
1. Instalacja i podstawowa konfiguracja
2. Opcje konfiguracyjne związane z bezpieczeństwem
3. Optymalizacja wydajności
4. Podstawowe czynności serwisowe. Skrypty
5. Migracja danych, kopie zapasowe
6. Zarządzanie użytkownikami, grupami i rolami
7. System uprawnień
8. Zarządzanie witrynami
9. Zarządzanie treścią
10. Biblioteki dokumentów
11. Tematy, struktury i szablony
12. Workflow
13. Zarządzanie aplikacjami. Sklep
14. Wbudowane moduły
 
 • Portale internetowe - Liferay – Tworzenie portletów (warsztaty)
W ramach zajęć uczestnik pozna zasadę tworzenia portletów dla portalu Liferay. Zaznajomi się z cyklem życia portletu oraz etapami przetwarzania zapytań. Stworzy portlety w oparciu o frameworki GenericPortlet oraz Spring.
Program zajęć:
1. Wstęp do portalu Liferay - konstrukcja portalu, cykl życia portalu, zasady przetwarzania zapytań 
2. Budowa i zasada działania portletów.
3. Framework GenericPortlet
4. Framework Spring
5. Zawansowane tworzenie portletów - wykorzystanie API Liferay.
 
 • Ruby on rails w serwisach www (warsztaty)
Ruby on Rails (często nazywany RoR lub po prostu Rails) – framework open source do szybkiego tworzenia aplikacji webowych stworzony głównie przez duńskiego programistę Davida Heinemeiera Hanssona w ramach pracy nad oprogramowaniem Basecamp. RoR został napisany w języku Ruby z użyciem architektury MVC.
W ramach zajęć uczestnik pozna podstawy wykorzystania Ruby on Rails przy tworzeniu serwisów www.
Program zajęć:
1. Język Ruby
2. Podstawy Ruby On Rails
3. Serwery www 
4. Wykorzystanie Ruby On Rails w projektowaniu serwisu internetowego
 
 • Bezpieczeństwo serwisów www (wykład)
Bezpieczeństwo serwerów www odgrywa kluczową rolę w IT. Ochrona przed cyberatakami jest dziś jednym z najpoważniejszych wyzwań stawianych administratorom serwerów, a niejednokrotnie bagatelizowanym. 
Program zajęć:
1. Zapoznanie uczestników szklenia z problematyką cyberataków i cyberprzestępczości.
2. Przygotowanie do zagadnień rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom
3. Zapoznanie ze skutecznymi procedurami i rozwiązaniami organizacyjnymi zmniejszającymi zagrożenia 
4. Zapoznanie z dobrymi praktykami związanymi z cyberbezpieczeństwem serwerów www
5. Podstawowe informacje o ochronie i przechowywaniu danych osobowych w systemach informatycznych
 
 • Podstawy pozycjonowania serwisów www (wykład)
W ramach zajęć uczestnik pozna zasady pozycjonowania serwisów internetowych w wyszukiwarce Google. Pozna dobre i złe praktyki wykorzystywane w tym celu. 
SEO jest dziś jednym najważniejszych problemów web developerów, zważywszy na szybki rozwój technologii oraz zmieniające się dynamicznie zasady pracy wyszukiwearek www.
Program zajęć:
1. Zasada działania wyszukiwarki Google i algorytm PageRank
2. Sposoby na zwiększenie parametru PageRank
3. HTML5 i znaczniki semantyczne
4. SemanticWeb
5. Narzędzia pozycjonowania
6. SEO i dynamiczne strony www

Zmiany w planie zjazdów (1.06.2018r.)

GRUPA WWW:

Zajęcia 16.06.2018 zostają przeniesione na 23.06.2018.

Plan na 23.06.2018:
LIF2: 8:00-16:00

SEO: 16:00-17:30

 

Informacje o rekrutacji

 • Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na dedykowanej stronie UMK
 • Termin rozpoczęcia II edycji studiów: semestr zimowy 2017/2018.
 • Adresaci studiów podyplomowych:absolwenci kierunków dowolnych (minimum licencjat) ze znajomością podstaw programowania.
 • Warunki kwalifikacji: O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Termin i miejsce składania dokumentów: do 13 października 2017 roku, Wydział Matematyki  i Informatyki UMK
 • Wymagane dokumenty: podanie/kwestionariusz osobowy ( PODANIE.doc ), 1 zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

  PIERWSZY ZJAZD odbędzie się w dniach 21-22 października.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Błażej Zyglarski

e-mail:   blazej.zyglarski@mat.umk.pl
pokój:   E311

Dziekanat studiów niestacjonarnych i podyplomowych, pomoc materialna, kursy

mgr Jagoda Meyer

e-mail:   jagmey@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3403
pokój:   D221
     
poniedziałek   nieczynne
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00
     
sobota   8:00 - 14:00  (w dniu zjazdu)

Informacje

 • Termin rozpoczęcia studiów:semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018
   
 • Adresaci studiów: absolwenci wszystkich kierunków, wszystkich uczelni ze znajomością ze znajomością podstaw programowania obiektowego.
   
 • Warunki kwalifikacji: o przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów.
   
 • Czas trwania: 2 semestry (244 godziny zajęć - 28 zjazdów)
   
 • Podział tematyczny: zajęcia w blokach tematycznych po 4-6 godzin.
   
 • Termin składania dokumentów: do 30 września 2017
   
 • Miejsce składania dokumentów: dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18, p. D221)
   
 • Cena za semestr 1: 3300 PLN, za semestr 2: 2900 PLN
   
 • Liczba uczestników: 12-16

Zapraszamy na szkolenia FRI Zapraszamy na szkolenia FRI

Image Image