Białystok:
1. Politechnika Białostocka, Katedra Matematyki
2. Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Matematyki

Bielsko-Biała:
3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Matematyki

Bydgoszcz:
4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Matematyki
5. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Matematyki

Częstochowa:
6. Politechnika Częstochowska, Instytut Matematyki

Gdańsk:
7. Uniwersytet Gdański, Instytut Matematyki
8. Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gliwice:
9. Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Matematyki

Katowice:
10. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki

Kielce:
11. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Matematyki

Kraków:

12. Narodowe Centrum Nauki
13. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Matematyki i Informatyki
14. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Matematyki
15. Politechnika Krakowska, Instytut Matematyki
16. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
17. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Zastosowań Matematyki

Lublin:
18. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Matematyki
19. Politechnika Lubelska, Katedra Matematyki
20. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Matematyki i Informatyki

Łodź:
21. Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki
22. Politechnika Łódzka, Instytut Matematyki

Olsztyn:
23. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki, i Informatyki

Opole:
24. Uniwersytet Opolski, Instytut Matematyki i Informatyki

Poznań:
25. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki
26. Politechnika Poznańska, Instytut Matematyki

Radom:
27. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, Wydział Informatyki i Matematyki

Rzeszów:
28. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
29. Politechnika Rzeszowska, Katedra Matematyki

Siedlce:
30. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Matematyki i Fizyki

Słupsk:
31. Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Matematyki

Szczecin:
32. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Matematyki
33. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin, Studium Matematyki

Toruń:
34. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki

Warszawa:
35. Instytut Matematyczny PAN
36. Instytut Badan Systemowych PAN
37. Instytut Podstaw Informatyki PAN
38. Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
39. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
40. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
41. SGGW Warszawa, Katedra Zastosowań Matematyki

Wrocław:
42. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
43. Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

Zielona Góra:
44. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii