Azure Dev Tools for Teaching

 

Logowanie do Education Hub

 

W ramach programu Microsoft dla instytucji akademickich Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Microsoft Imagine) Wydział Matematyki i Informatyki zakupił licencję na oprogramowanie firmy Microsoft.

Polecamy lekturę: Azure Dev Tools for Teaching — Często zadawane pytania.

 

Co to jest Azure Dev Tools for Teaching?

Azure Dev Tools for Teaching to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Subskrypcja w programie daje studentom i pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dostęp do platformy Microsoft: serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie dostarczone w Azure Dev Tools for Teaching może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego), do prowadzenia działalności ani do przedsięwzięć generujących komercyjne zyski. Wyjątek stanowi tworzenie gier i aplikacji dla Sklepu Windows. Studenci oraz pracownicy jednostki mogą pobierać je oraz instalować na swoich komputerach osobistych.

Jak pobrać oprogramowanie?

Licencja umożliwia korzystanie z zakupionego oprogramowania wszystkim pracownikom i studentom Wydziału Matematyki i Informatyki. Oprogramowanie można pobrać po zalogowaniu do usługi Education Hub i przejściu do sekcji oprogramowanie.

Jak korzystać z systemu Education Hub?

Aby zapisać się do systemu Education Hub niezbędne jest posiadanie ważnego konta w Systemie Komputerowym Wydziału. Na stronie https://my.visualstudio.com  należy stworzyć konto Microsoft z wykorzystaniem Wydziałowego konta w domenie mat.umk.pl. Posiadając aktywne konto Microsoft w domenie mat.umk.pl możliwa jest rejestracja do programu Azure Dev Tools for Teaching pod adresem https://aka.ms/devtoolsforteaching.

Jakie produkty obejmuje subskrypcja programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching?

Subskrypcje programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching obejmują następujące rodziny produktów:

 • Microsoft Access 
 • Advanced Threat Analytics (ATA) 
 • Agents for Visual Studio 
 • BizTalk Server 
 • Datazen Enterprise 
 • Host Integration Server 
 • Machine Learning (ML) Server 
 • Hyper-V Server 
 • R Server 
 • Microsoft Project  
 • Remote Tools for Visual Studio 
 • SharePoint Server 
 • Skype dla firm Server 
 • SQL Server Developer 
 • SQL Server Enterprise 
 • SQL Server Standard 
 • SQL Server Web 
 • System Center 
 • Team Foundation Server 
 • Microsoft Visio 
 • Visual Studio Code 
 • Visual Studio Community 
 • Visual Studio Enterprise 
 • Visual Studio for Mac 
 • Windows 10 
 • Windows Server 

 

Kontakt:

Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń, Polska
tel. (48 56) 611 3366
e-mail azureforteaching@mat.umk.pl