Microsoft Imagine

 

Program Microsoft Imagine     Lista oprogramowania     Logowanie do ELMS

 

W ramach programu Microsoft dla instytucji akademickich (Microsoft Imagine - dawniej: DreamSpark) Wydział Matematyki i Informatyki zakupił licencję na oprogramowanie firmy Microsoft.

Polecamy lekturę: Microsoft Imagine w pytaniach i odpowiedziach.

 

Co to jest DreamSpark Premium?

Microsoft Imagine to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Subskrypcja w programie daje studentom i pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dostęp do platformy Microsoft: serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie dostarczone w Microsoft Imagine może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego). Studenci oraz pracownicy jednostki mogą pobierać je oraz instalować na swoich komputerach osobistych.

Co to jest ELMS?

ELMS (e-academy License Management System) jest to system pozwalający na automatyczną dystrybucję oprogramowania Microsoft Imagine wśród użytkowników. Każdy Wydział posiadający subskrypcję Microsoft Imagine może nieodpłatnie skorzystać z ELMS i dzięki temu umożliwić swoim studentom legalne pobieranie oprogramowania poprzez stronę internetową. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla studentów (którzy mogą sami pobierać oprogramowanie) jak i dla administratorów (gdyż rejestracja liczby pobranego oprogramowania dokonuje się automatycznie).

Jak pobrać oprogramowanie?

Licencja umożliwia korzystanie z zakupionego oprogramowania wszystkim pracownikom i studentom Wydziału Matematyki i Informatyki. Istnieją dwie możliwości pobrania oprogramowania dostępnego w ramach programu Microsoft Imagine:

  • poprzez system ELMS - jest to system automatycznego pobierania oprogramowania firmy Microsoft. Każdy student Wydziału może skorzystać z tego systemu. Sposób ten polecany jest dla osób mających dostęp do szybkiego łącza internetowego.
  • osobiste zgłoszenie się od poniedziałku do piątku w godz. 8-12 do p. D307 - jest to sposób pobierania oprogramowania polecany dla osób niedysponujących odpowiednio szybkiem łączem internetowym, które nie mogą skorzystać z systemu ELMS.

Jak korzystać z systemu ELMS?

Aby zapisać się do systemu ELMS niezbędne jest posiadanie ważnego konta w Systemie Komputerowym Wydziału. Na serwerze lokalnym Wydziału należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracji. Po dokonaniu rejestracji w ciągu kilku dni zostanie wysłany list do użytkownika z hasłem i instrukcją posługiwania się systemem ELMS.

Kontakt:

Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń, Polska
tel. (48 56) 611 3449
e-mail microsoftimagine@mat.umk.pl