Zasady zwolnienia ze szkolenia BHP

W związku z Zarządzeniem Rektora UMK nr 62 z dnia 21 maja 2013 dotyczącym szkolenia z zakresu BHP oraz ustaleń dotyczących zwolnień z tego szkolenia informujemy, że:


1. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia (poza studentami drugiego stopnia kierunku matematyka, specjalność /nauczanie matematyki i fizyki/), od których ostatniego szkolenia BHP na UMK nie upłynęło 5 lat, mogą zostać zwolnieni ze szkolenia, kierując do Prodziekana ds. Studentów WMiI w terminie do 15 listopada wniosek o zwolnienie ze szkolenia, zawierający dane dotyczące roku akademickiego ostatniego szkolenia, wymiaru godzin szkolenia oraz wydziału, poziomu studiów i kierunku, w ramach którego odbyło się szkolenie. Wzór wniosku dostępny będzie w dziekanacie WMiI oraz na stronie internetowej samorządu studenckiego WMiI. Poniżej znajduje się plik do pobrania.


2. Studenci studiów drugiego stopnia kierunku matematyka, specjalność /nauczanie matematyki i fizyki/, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na UMK, a od ostatniego szkolenia BHP nie upłynęło 5 lat, kierują wniosek o zwolnienie ze szkolenia do Kierownika DSBHP. Bardzo proszę wszystkie osoby tej specjalności, które tego nie uczyniły do tej pory, o jak najszybsze załatwienie sprawy zwolnienia ze szkolenia w Dziale Szkoleń BHP.


3. Studenci, od szkolenia których upłynęło więcej niż 5 lat oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy nie złożą w terminie wniosku o zwolnienie ze szkolenia BHP zobowiązani będą do odbycia szkolenia.* *Obowiązek ten zostanie odnotowany dodaniem szkolenia BHP do wymagań etapowych dla każdego ze studentów na podstawie decyzji Prodziekana ds. Studentów.

 

Druk podania o zwolnienie ze szkolenia BHP