Informacje ogólne

Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki są studiami czteroletnimi, dziennymi, prowadzonymi przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.


Kształcenie w ramach tych studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. Informatyka i logika, teoria automatów i języków formalnych, algorytmika, kombinatoryka algorytmiczna
  1. Przedmiotem zainteresowania są zagadnienia logiki pierwszego rzędu i logiki równościowej, rachunek lambda, problematyka związana z procesami redukcji (term rewriting, graph rewriting), teoria typów, automatyczne dowodzenie twierdzeń, unifikacja i inne problemy decyzyjne, teoria automatów i języków formalnych (lingwistyka matematyczna, teoria śladów), matematyczne modele współbieżności (sieci Petriego, systemy tranzycyjne), teoria złożoności, teorii grafów, kombinatoryka algorytmiczna.
  2. Badane są m.in. zagadnienia konstruowania algorytmów i techniki algorytmiczne przyspieszających obliczenia, oraz/lub zmniejszającymi zużycie pamięci, z drugiej strony upraszczanie algorytmów, ich opisywanie w sposób zrozumiały i wizualizacja. Problematyka dotyczy w szczególności algorytmów związanych z tekstami lub ich odpowiednikami dwuwymiarowymi, algorytmów dla bardzo dużych obiektów zadanych w zwarty skompresowany sposób.
 2. Symulacje komputerowe i obliczenia wielkoskalowe, modelowanie, sztuczne sieci neuronowe, sieci bayesowskie, algorytmy genetyczne
  1. Jednym z obszarów zainteresowania jest programowanie równoległe i rozproszone oraz technologie gridowe. Rozwijane są nowe algorytmy i metody zrównoleglania aplikacji. We współpracy z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi tworzone są rozwiązania dla systemów gridowych. Prace obejmują głównie rozwój interfejsów gridowych do aplikacji, a w ostatnim czasie także rozwój podstawowych narzędzi gridowych.
  2. Innym istotnym obszarem badań jest modelowanie, głównie w obszarze biologii molekularnej. W szczególności prowadzone są prace nad rozwojem nowych algorytmów, modelowaniem procesów kwantowych oraz modelowaniem ścieżek reakcji enzymatycznych. Wszystkie prowadzone badania związane są ze stosowaniem najnowszych technologii informatycznych takich jak programowanie równoległe i rozproszone, technologie webowe i portalowe ale także układy programowalne FPGA.

Zajęcia w roku akademickim 2015/2016

 • Dr hab. Piotr Wiśniewski - Zaawansowane aspekty konstrukcji odwzorowań obiektowo relacyjnych II (konwersatorium, 30 godz., zajęcia całoroczne)

 Inne zajęcia

 • Seminaria doktoranckie
 • Dr Bogumiła Klemp-Dyczek - Język angielski w matematyce (konwersatorium, zajęcia całoroczne)

 

Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich

dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW

adres:   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa 
telefon:   56 611-3411

Pełnomocnik kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie informatyki w UMK

dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK

e-mail:   gregbob@mat.umk.pl
telefon:   56-611-3411
pokój:   D107

Dziekanat studiów doktoranckich

mgr Anna Frączyk, specjalista

e-mail:     afraczyk@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3431
pokój:   D210
     
poniedziałek - piątek   9:00 - 14:00