Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Etyka procesów sieci Petriego w świetle teorii śladów

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant promotorski
Kierownik projektu: dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Numer grantu: N N206 214933
Lata realizacji: 2007-2008

Powrót