Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Teoria wielkich odchyleń w geometrii stochastycznej z zastosowaniami do geometrycznych modeli mechaniki statystycznej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr Tomasz Schreiber
Numer grantu: 1 P03A 018 28
Lata realizacji: 2005-2007

Powrót