Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Istnienie i stabilność rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Leszek Słomiński, prof. UMK
Numer grantu: 2 P03A 016 19
Lata realizacji: 2000-2001

Powrót