Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Regresja rangowa i U-procesy z karą LASSO - selekcja cech, estymacja i nierówności z wyrocznią

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: FUGA 3
Kierownik projektu: dr Wojciech Rejchel
Numer grantu: 2014/12/S/ST1/00344
Numer UMK grantu:  
Lata realizacji: 2014-2016
Data zakończenia: 30.09.2016

Powrót