Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Dynamika miarowa i topologiczna działań grup przeliczalnych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
Numer grantu: 2 P03A 002 14
Lata realizacji: 1998-2001

Powrót