Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Geometryczne i homologiczne problemy teorii reprezentacji algebr i grup

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Skowroński
Numer grantu: 2 P03A 012 14
Lata realizacji: 1998-2001

Powrót